Esbo stad söker med hjälp av en designtävling koncept för återanvändningen av byggnadsdelar i Kera

26.10.2022 7.57Uppdaterad: 26.1.2023 6.05
I designtävlingen kan man konceptualisera till exempel återanvändningen av byggnadsdelar från Keran hallit.

Har ditt företag några synpunkter och tankar om hur man skulle kunna främja återanvändningen av byggnadsmaterial och -delar. Esbo stad lanserar en designtävling där man söker innovativa och konkreta koncept för återanvändningen av byggnadsdelar i Kera.

Av världens naturresurser används uppskattningsvis 50 % och av oraffinerad energi cirka 40 % i byggnader och byggande. Fastighets- och byggnadsbranschens övergång till cirkulär ekonomi är kärnan i att stävja klimatförändringen och förhindra förlusten av biologisk mångfald: Med återanvändning och återvinning av till exempel byggnadsmaterial och -delar kan man spara naturresurser samt minska utsläpp och avfall från byggande. Endast i Finland uppstår årligen cirka 1,6 miljoner ton rivningsmaterial från byggnader, vilket skulle kunna utnyttjas för nya användningsändamål. 

Hösten 2022 ordnar Esbo stad en designtävling där man söker fyndiga och fördomsfria koncept för återanvändningen av material och delar från byggnader i Kera. Med hjälp av designtävlingen kan man undersöka potentialen och genomförbarheten hos material och delar i byggnader i Kera, till exempel i nybyggnader och renoveringsobjekt. Målet är att skapa förfaranden som får rivningsobjekt att framstå som potentiella återvinnbara strukturer, delar eller slutprodukter. Samtidigt kan man i konceptidéerna granska materialens och delarnas egenskaper med tanke på återanvändning och produktgodkännande.  

Designtävlingen ordnas med hjälp av öppen anbudsförfrågning och konkurrensutsättning. De 1–3 bästa konceptidéerna väljs ut bland alla konceptidéer som deltagit i tävlingen till presentation och vidareutveckling. Den som skapat den bästa konceptidén belönas med 5 000 euro för konceptidéns presentation och presentationsmaterial, den eventuellt näst bästa idén får 4 000 euro och den eventuellt tredje bästa idén får 3 500 euro (+ moms). För vidareutveckling av de bästa koncepten utbetalas därtill högst 12 500 euro per koncept.  

Designtävlingen lanserades i Kera Talks! Webbinariet Från rivning av byggnader till cirkulär ekonomi 24.10.  

Ett informationstillfälle och Q&A för designtävlingen ordnades 24.10. som en del av Kera Talks! Miniwebbinariet Från rivning av byggnader till cirkulär ekonomi. I miniwebbinariet fördjupade vi oss bland annat i hurdana inspirerande möjligheter som byggbranschens cirkulära ekonomi och återanvändningen av byggnadsdelar för med sig.   

Mer information av designtävlingen finns i det elektroniska systemet för konkurrensutsättning Cloudia (extern länk)eller nedan på finska. Konceptidéerna ska lämnas in före fredagen den 9.12.2022 kl. 23.59. 

Designtävlingen är en del av projektet Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt, där stadsdelen Kera utvecklas som en utvecklingsmiljö för cirkulär ekonomi och grön omställning, tillsammans med stadsbor, företag, läroanstalter och forskningsorganisationer.
  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
  • Företagande
Alberga