Nokia ja VTT vauhdittavat älykaupunkikehitystä yhteistyöllä

  • Espoon kaupunki
  • Yrittäjyys
  • Rakentaminen
Julkaistu: 2.8.2022 6.59
Kaksi valotolppaa, joissa on sensoreita.
Älypylväät tuottavat kaupunkien digitalisaatioon ja älykkäisiin palveluihin tarvittavaa tietoa.

Älykkäämpien kaupunkien kehittäminen on monen asian summa, jossa erilaisilla toimijoilla asukkaista yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja kaupunkiorganisaatioon on omat tärkeät roolinsa. Nokialla ja VTT:llä on pitkä yhteinen historia yhteiskehittämishankkeissa. ”Kuutisen vuotta on nyt taidettu yhdessä kehittää älykaupunkiratkaisuja”, muistelee Nokian Juha Salmelin. ”Aikanaan huomattiin, että kestävän kehityksen ja digitalisaation teemoihin liittyen riittää kaupunkitasolla paljon kehitettävää, eikä kukaan näitä osaa yksin tehdä.” Salmelin kertoo. 

VTT:n ja Nokian monien kumppaneiden kanssa yhdessä tekemä älykaupunkityö on lähtenyt liikkeelle Kerasta ja siirtynyt pikkuhiljaa Otaniemen alueen ympärille. Tavoitteena on mahdollistaa vihreää siirtymää ja kaupunkien digitalisaatiota edistävien kaupunkipalveluiden kehittäminen muun muassa 5G- ja 6G-teknologioita hyödyntäen. Parhaillaan käynnissä on älykaupunkikonseptin tuotteistaminen. Konseptissa kaupungin valotolpat muuttuvat sensorien rikastamiksi älypylväiksi, joiden avulla muodostuu kaupunkien digitalisaatioon ja älykkäisiin palveluihin tarvittava tieto, joka on saatavilla samoin pelisäännöin kaikille palveluiden kehittäjille. 

On kuitenkin jo huomattu, että tuotteistus on vasta alku älykaupunkien digitalisoinnissa. Otaniemen alueen kehittäminen ja yhteistyöympäristön laajentaminen luo puitteet uusille edistysaskeleille. Mahdollisuuksia avautuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille – hyvä yhteinen brändi ja toimiva alusta auttavat yrityksiä suuntaamaan maailman markkinoille, ja niihin kannattaa siis panostaa. ”Suomessa on korkea luottamus yhteistyöhön, mikä on meille etu. Kaupunkien digitalisaatio on niin monimutkainen ja laaja asia, että ongelmia ratkomaan tarvitaan kaikenlaisia toimijoita”, toteaa Salmelin. 

Mitä vihreä siirtymä voisi tarkoittaa sinun yrityksesi kehitystyössä?

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Espoossa on osaamista vastata tähän haasteeseen. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hankkeessa kehitetään yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeen toteuttavat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto ja Omnia yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys