Päivänkehrän koulu

Päivänkehrän koulu on vuosiluokkien 1 – 6 alakoulu Espoon Olarissa. Koulu koostuu kahdesta toimipisteestä, Päivänkehrästä ja Komeetasta. Yleisopetuksen lisäksi Päivänkehrässä tarjotaan ruotsin kielikylpyopetusta ja musiikkipainotetteista opetusta.

Meidän koulu

Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta vuosiluokilla 1 - 6. Päivänkehrässä oppilaita on noin 580 ja Komeetassa noin 130.

Päivänkehrä on kouluna kehittyvä ja painottaa monipuolisia työtapoja, luovuutta sekä oppilaiden yksilöllisyyttä. Oppilasta ohjataan omatoimiseen tiedon etsintään ja arviointiin sekä tuetaan hänen kasvamistaan sosiaaliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Koulussa on ruotsin kielikylpyopetusta 1. – 6. luokilla sekä musiikkiluokkaopetusta 3. – 6. luokilla. Lisäksi Päivänkehrässä on luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Päivänkehrän koulun A- ja B -kielet on lueteltu kohdassa Opiskelu koulussamme.

Kuva: Taru Turpeinen