Ruotsin kielikylpyopetus

Espoossa on mahdollista opiskella ruotsiksi kielikylpyopetuksessa ala- ja yläkoulussa. Tältä sivulta löydät ohjeet kielikylpyopetukseen hakemiseen.

Ruotsin kielikylpyopetus on tarkoitettu Espoossa asuville oppilaille. Oppilaaksi voi hakea koko Espoon alueelta.

Kielikylpymenetelmässä kieltä käytetään opetuksen välineenä. Ensimmäisellä luokalla noin 90% opetuksesta tapahtuu ruotsiksi, mukaan lukien lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja oman äidinkielen hyvä oppiminen. Kielikylpyopettaja opettaa ainoastaan kielikylpykielellä, mutta ymmärtää myös suomen kieltä. Koulun muut opettajat vastaavat suomenkielisestä opetuksesta. Peruskoulun ylemmille luokille tultaessa noin puolet opetuksesta on suomen kielellä ja puolet kielikylpykielellä.

Kielikylpyopetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella sisaruksellaan ole oikeutta päästä samaan kouluun.

Tutustu alla oleviin hakuohjeisiin ja oppilasvalintaperusteisiin, ennen kuin täytät hakulomakkeen.

Espoossa tarjottava painotettu opetus

Espoossa on tarjolla monipuolista painotettua opetusta. Tutustu koko painotetun opetukseen tarjontaan tältä sivulta.

Lisätietoa hakemisesta

Sara Raitala

Oppilasasiainsihteeri040 507 0817

Vuosiluokille 1-6 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Katri Pietarinen

Hallintopalvelujen osastosihteeri040 505 6107

Vuosiluokille 7-9 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta