Soukan koulu

Soukan koulu on vuosiluokkien 1-6 alakoulu Espoossa. Koulussa järjestetään myös esiopetusta. Koulussa on noin 570 oppilasta.

Meidän koulu

Soukan koulu sijaitsee Espoonlahden alueella meren lähellä. Koulu on valmistunut vuonna 1970, ja se on peruskorjattu vuosina 2010-2011.

Soukan koulun tavoite on antaa jokaiselle oppilaalle positiivisia oppimiskokemuksia. Oppilaita kuunnellaan ja heillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun. Huoltajien kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Kodin ja koulun yhteinen tavoite on luoda oppilaille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö.

Koulussamme on 1. -6. luokilla ruotsin kielikylpyopetusta sekä erityisopetuksen pienryhmiä. Lisäksi Soukan koulussa on valmistavaa esiopetusta.

Soukan koulu A- ja B-kielet on lueteltu kohdassa Opiskelu koulussamme.

Kuva: Taru Turpeinen