Meidän koulu

Mikkelän koulu on pieni noin 116 oppilaan luonnonläheinen koulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1-6. Lisäksi koulussamme on kaksi lieke-erityisluokkaa ja kaksi autisminkirjon luokkaa. Ympäröivä luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. 

Koulumme tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kasvua ja ohjata heitä yhteisölliseen toimintaan.

Mikkelän koulussa opiskellaan A1-kielenä englannin kieltä jo ensimmäisen luokan keväästä lähtien. A2-kielenä voi opiskella ruotsia neljännestä luokasta lähtien ja B1-kielenä ruotsia 6. luokasta lähtien. Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä iltapäivähoidosta vastaa Mikkelän päiväkoti.

Kuva: Taru Turpeinen