Juvanpuiston koulu

Juvanpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu Pohjois-Espoon Niipperissä. Koulussamme opiskelee noin 570 oman alueen lasta ja nuorta vuosiluokilla 1-9.

Meidän koulumme

Juvanpuiston koulurakennus valmistui vaiheittain v.2003-2005. Koulun tilat ovat ajanmukaiset ja käytännölliset. Lähistöllä on Juvanmalmin pienteollisuusalue, vanhaa omakotiasutusta sekä uusi ja tiivis asutusalue.  Ympäristössä on myös metsää, peltoa ja golfkenttä.

Juvanpuistossa annetaan hyvää ja monipuolista opetusta. Haluamme tunnistaa varhain oppilaat, jotka tarvitsevat apua oppimisessaan. Visiomme on saada jokaisessa koulun lapsessa ja aikuisessa oleva hyvä näkyviin. Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa huoltajien ja alueemme yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö on jalostunut Hyvä näkyviin Pohjois-Espoossa -hankkeeksi, jossa koulumme on ollut alullepanijana ja aktiivisena toimijana.  

Juvanpuiston koulu on mukana Liikkuva koulu - ohjelmassa ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa, URHEAssa. Vanhempainyhdistys edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja järjestää kerhoja ja yleisötapahtumia. Koulumme tiloissa opettavat myös Espoon musiikki- ja tanssikoulu Estrada sekä Espoon kuvataidekoulu. Kaupungin nuorisotoimi ja urheiluseurat järjestävät harrastusmahdollisuuksia. Koulu on luontevasti kylän keskus. Koulussamme on oppimiseen innostavia ja viihtyisiä tiloja.

Kuva: Taru Turpeinen