Havainnekuvassa rakennusten edessä pihakadulla ihmisiä.
Havainnekuvassa katunäkymä Asemanrannan kortteleista.Kuva: INARO oy

Kauklahden aseman ympäristön kehittäminen

AsemakaavoitusKauklahti

Kauklahden aseman eteläpuoliselle teollisuus- ja varastoalueelle suunnitellaan keskustamaista asuinrakentamista, palveluita, puistoja ja joukkoliikenneterminaali. Radan pohjoispuolelle lisätään liityntäpysäköintiä ja suojellaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöalueeseen (RKY) kuuluva Kauklahden asemarakennus. Kaavahanke käynnistyi vuonna 2019. Kaavaehdotus nähtävillä 1.11.–30.11.2021. Tutustu aineistoon sekä asukastilaisuuksien materiaaleihin kohdassa Ehdotusvaihe. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta vuoden 2022 aikana.

Kaavan nimi

Lasihytti

Aluenumero

522400

Kaavatyyppi

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Senaatin Asema-alueet Oy, Espoon kaupunki, yksityiset toimijat

Taustatietoa

Suunnittelualue sijaitsee Vanttilan ja Kauklahden kaupunginosissa. Alue rajautuu etelässä Hyttimestarientiehen, lännessä Kauklahdenväylään ja pohjoisessa Hansatiehen. Idässä alue ulottuu noin 400 metriä Vantinportista itään asemakaavoittamattomalle pellolle Espoonjokilaaksossa. Espoonjoki kulkee koko alueen läpi.

Kaavoituksella varmistetaan alueen suojelukohteiden, luontoarvojen ja uudisrakentamisen yhteensovittaminen. Erityistä huomioita kiinnitetään Espoonjoen ekologisen yhteyden vaalimiseen ja urbaanin mutta samalla kylämäisen tunnelman luomiseen uusissa kortteleissa.

Ajankohtaista

Marraskuussa 2021 järjestettiin kaksi asukastilaisuutta, joissa voi esiteltiin Lasihytin kaavaehdotusta:

 

Yhteyshenkilöt

Sonja Sahlsten

arkkitehti, asemakaavoitus040 639 3084Tekniikantie 15, Otaniemi

Katariina Peltola

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus043 825 5200Tekniikantie 15, Otaniemi

Marno Hanttu

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 2749Tekniikantie 15, Otaniemi