Havainnekuvassa rakennusten edessä pihakadulla ihmisiä.
Havainnekuvassa katunäkymä Asemanrannan kortteleista.Kuva: INARO oy

Kauklahden aseman ympäristön kehittäminen

AsemakaavoitusKauklahti

Kauklahden aseman eteläpuoliselle teollisuus- ja varastoalueelle suunnitellaan keskustamaista asuinrakentamista, palveluita, puistoja ja joukkoliikenneterminaali. Radan pohjoispuolelle lisätään liityntäpysäköintiä ja suojellaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöalueeseen (RKY) kuuluva Kauklahden asemarakennus. Kaavahanke käynnistyi vuonna 2019. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 9.11.2022.

Kaavan nimi

Lasihytti

Aluenumero

522400

Kaavatyyppi

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Senaatin Asema-alueet Oy, Espoon kaupunki, yksityiset toimijat

Taustatietoa

Suunnittelualue sijaitsee Vanttilan ja Kauklahden kaupunginosissa. Alue rajautuu etelässä Hyttimestarientiehen, lännessä Kauklahdenväylään ja pohjoisessa Hansatiehen. Idässä alue ulottuu noin 400 metriä Vantinportista itään asemakaavoittamattomalle pellolle Espoonjokilaaksossa. Espoonjoki kulkee koko alueen läpi.

Kaavoituksella varmistetaan alueen suojelukohteiden, luontoarvojen ja uudisrakentamisen yhteensovittaminen. Erityistä huomioita kiinnitetään Espoonjoen ekologisen yhteyden vaalimiseen ja urbaanin mutta samalla kylämäisen tunnelman luomiseen uusissa kortteleissa.

Yhteyshenkilöt

Sonja Sahlsten

arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6393084Tekniikantie 15, Otaniemi

Marno Hanttu

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu+358 46 8772749Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!