Kauklahden asukkaat haluavat vaalia alueensa kylämäisyyttä, kulttuurihistoriaa ja avaria maisemia

Julkaistu: 11.11.2021 14.30Päivitetty: 18.11.2021 8.38
Videokaappaus etäinfosta, jossa näkyy havainnekuva, vastuuvalmistelija puhumassa ja osa läsnäolijoiden kuvakkeista.
Kaavan vastuuvalmistelija Sonja Sahlsten kertoo Lasihytin kaavaehdotuksesta. Videokaappaus 9.11. pidetystä etätilaisuudesta.Kuva: Tuuli Aaltio

Kauklahden juna-aseman tuntumaan suunnitellaan keskustaa täydentävää Lasihytin asuinaluetta. Info- ja keskustelutilaisuus alueen asukkaille järjestettiin etäyhteyden välityksellä 9.11.2021 klo 17–19.

Lasihytin rakentaminen tuo Kauklahden aseman tuntumaan noin 4000 uutta asukasta. Kaavaehdotus sisältää kylämäisiä piirteitä korostavaa kerrostaloasumista Espoonjoen kulttuurimaisemassa.

– Keskustelusta välittyi selvästi, että Kauklahden kylämäisyys, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, avarat maisemat ja vehreä jokivarsi ovat tärkeitä alueen nykyisille asukkaille. Asukkaat painottivat myös riittävän pysäköintitilan, yhteisen torin ja uuden koulun tarvetta, summaa vuorovaikutusasiantuntija Tuuli Aaltio tuoreeltaan keskustelun antia.

Matalampaa rakentamista, lisää viheralueita ja tiloja palveluille

Monissa puheenvuoroissa tuotiin esiin, että suunniteltua matalampi rakentaminen sopisi paremmin Kauklahden alueen identiteettiin. Pelättiin, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat säilytettävät rakennukset jäävät maisemallisesti uuden rakentamisen peittoon.

Viheralueiden vähäisyys suhteessa asukasmäärään herätti huolta osallistujissa. Etenkin alueen itäpuolisten peltoalueiden maisema- ja luontoarvot nostettiin tärkeinä esiin. Myös jokivarteen suunniteltua virkistysalueen vyöhykettä pidettiin kapeana.

Tarve julkisia palveluita mahdollistaville tiloille, etenkin koululle, nousi vahvasti esiin keskustelussa. Yhteisöllisistä tiloista etenkin tori koettiin tärkeäksi, mutta myös ulkoliikuntapaikkoja toivottiin. Useammassa kommentissa nostettiin esiin myös pysäköintipaikkojen riittämättömyys.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja kaavaehdotukseen

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 23.11. asti Espoon kaupungin Youtube-kanavalla sekä kaavan verkkosivulla. Kaikki tilaisuuden esitysmateriaalit sekä kooste käydystä asukaskeskustelusta löytyvät kaavahankkeen verkkosivulta.

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös paikan päällä 18.11. klo 17-19 järjestettävässä kaavakävely + pyöräily -tapahtumassa. Lue lisää tapahtumailmoituksesta(ulkoinen linkki)

Lasihytin kaavaehdotus on nähtävillä 30.11. asti. Sen jälkeen kaavaehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. Siitä ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi. Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa(ulkoinen linkki).

  • Kaavoitus
Kauklahti