Meidän Espoo 20X0 - Puhetta tulevaisuuden kaupungista

Miten maailman muutokset rantautuvat Espooseen? Kenelle, miten ja millä ehdoilla Espoota rakennetaan? Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja muodostui 14 tapahtumasta: teemailloista, keskusteluilloista ja työpajasta. Sen toteuttivat Espoon kaupunki ja Omnia, Espoon työväenopisto tammi-toukokuussa 2022. Tutustu tuloksiin, joita hyödynnetään mm. Espoon uuden yleiskaavan valmistelussa.

Meidän Espoo 20X0 -tulokset julkaistu

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumien anti on nyt analysoitu. Teemailtojen chat-keskustelut ja työpajan visiot otettiin talteen, ja keskusteluilloissa kirjurit tekivät tarkat muistiot. Lue raportista, mitä espoolaiset ajattelevat kotikaupungistaan, lähiympäristöstään ja niiden tulevaisuudesta. Tietoa käytetään esimerkiksi Espoon yleiskaavan 2060 valmistelussa.

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja toi yhteen asukkaat, asiantuntijat ja luottamushenkilöt. Tulevaisuusteemoja olivat avaamassa alansa huiput. Keskusteluilloissa ja työpajassa pääsivät kaikki tasavertaisina ääneen.

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille espoolaisille. Sarjan toteuttivat Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ja kestävän kehityksen osaamiskeskus sekä Espoon työväenopisto.

Tilaisuuksien antia hyödynnetään Espoon kaavoituksessa ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamisessa sekä työväenopiston koulutustarjonnassa.

LISÄTIEDOT ESPOON KAUPUNKI: Heli-Maija Nevala, 040 504 8418, heli-maija.nevala@espoo.fi

LISÄTIEDOT ESPOON TYÖVÄENOPISTO: Tuula Alanko, 050 309 5702, tuula.alanko@omnia.fi