Meidän Espoo 20X0: Espoon tulevaisuudesta keskusteltiin selkosuomeksi

11.5.2022 10.50Päivitetty: 11.5.2022 11.35
Kuvassa kuvakortteja, joihin liimattu punaisia ja vihreitä tarroja.
Keskusteluillan osallistujat merkitsivät punaisilla ja vihreillä tarroilla kuvia sen mukaan, millainen tulevaisuuden Espoon pitäisi olla.

Kymmenisen ihmistä saapui keskustelemaan Espoon tulevaisuudesta selkokielellä. Tapahtuma oli osa Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjaa, jonka järjestivät yhteistyössä Espoon työväenopisto, Espoon kaupunkisuunnittelu sekä kestävän kehityksen osaamiskeskus ja Aalto-yliopisto.

Tiistai-iltana 10.5.2022 Omnian kampuksella Leppävaarassa keskusteltiin Espoon tulevaisuudesta selkokielellä. Osa osallistujista oli asunut Suomessa yli 20 vuotta, kun taas toiset olivat muuttaneet Espooseen vasta viime vuosina. Mahdollisuus osallistua yhteisen Espoon tulevaisuuden suunnitteluun koettiin tärkeäksi.

Tapahtuman alussa osallistujat valitsivat isosta kasasta kuvia hyviä ja huonoja esimerkkejä siitä, millaisen Espoon haluaisivat. Hyvää kuvasti esimerkiksi luontokuva, joka muistutti luonnonsuojelun merkityksestä. Huonoa kuvasti taas vanha puhelinkoppi, joka muistutti siitä, että kehitys voi pysähtyä ja maailma mennä taaksepäin.

Yksilöiden tarpeet otettava huomioon suunnittelussa

Kuvien joukosta löytynyt tyhjä penkki kauniissa kaupunkiluonnossa sai pohtimaan julkisten palveluiden merkitystä. Etenkin terveydenhuollon tulevaisuudesta oltiin huolissaan.

Osallistujat toivoivat, että eri kulttuureista tulevien tarpeet huomioitaisiin tulevaisuudessa paremmin julkisten tilojen suunnittelussa. Julkisissa tiloissa olisi hyvä olla esimerkiksi hiljaisia tiloja, joissa voisi rukoilla, rauhoittua ja levätä. Myös kirjastojen kielivalikoiman toivottiin laajentuvan tulevaisuudessa. Teknologia mahdollistaa jo nyt tarjonnan laajentamisen ilman suuria kustannuksia, kun kirjojen ei tarvitse olla fyysisiä.

Ei enää korkeaa rakentamista

Myös rakennusten ja kaupunkiympäristön harmaus puhutti osallistujia. Suomalaiseen rakentamiseen ja ympäristöön kaivataan enemmän väriä, etenkin talven pimeyden keskelle.

Puheenvuoroissa käytiin välillä myös Dubaissa asti, jossa asuintaloissa on useita kymmeniä kerroksia. Espoossa toivottiin tulevaisuudessa olevan vähemmän korkeaa rakentamista. Tornitalot koettiin ankeina ja niiden tilalle kaivattiin tilan tuntua. Pienkerrostalojen ja rivitalojen ajateltiin lisäävän viihtyisyyttä yhdessä kaupunkiluonnon kanssa.

Tilaisuus päätti juhlavuoden tapahtumasarjan

Keskusteluilta oli suunnattu erityisesti niille espoolaisille, jotka puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia. Myös heillä on yhtäläinen oikeus vaikuttaa kotikaupunkinsa kehitykseen, mutta kynnys tähän on kielivaikeuksien vuoksi usein korkeampi. Tilastojen mukaan noin joka viides espoolainen puhuu äidinkielenään jotakin vierasta kieltä.

Selkosuomeksi pidetty keskusteluilta päätti laajan Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjan. Tammi-toukokuun aikana espoolaiset asukkaat, päättäjät ja asiantuntijat puhuivat yhdessä Espoon tulevaisuudesta yhteensä 14 tapahtumassa. Kokonaisuus juhlisti myös Espoon 50-vuotista taivalta kaupunkina.

  • Kaavoitus