Ensi kertaa järjestetty Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja tavoitti 1500 espoolaista

23.5.2022 10.47Päivitetty: 23.5.2022 11.35
Kuvassa neljä Meidän Espoo 20X0 -teemailtojen pääpuhujaa sekä teksti, jossa lukee "Meidän Espoo 20X0, puhetta tulevaisuuden kaupungista".

Tammikuussa käynnistynyt laaja Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja on tullut päätökseensä. Kevään aikana huippupuhujat, espoolaiset asukkaat, asiantuntijat ja päättäjät keskustelivat siitä, kenelle, miten ja millä ehdoin Espoota rakennetaan. Meidän Espoo 20X0 -tapahtumat juhlistivat myös Espoon 50-vuotista taivalta kaupunkina.

- Tavoitimme 14 tapahtuman avulla yhteensä noin 1500 espoolaista, mikä ylitti odotuksemme. Erityisesti huippupuhujien tähdittämien teemailtojen tallenteet ovat olleet suosittuja, iloitsee tapahtuman markkinointia koordinoinut Tuuli Aaltio kaupunkisuunnittelukeskuksesta.   

Ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtumasarja sai alkuvuodesta mukavasti medianäkyvyyttä.  Tapahtumien jälkiuutisia on luettu Espoon kaupungin verkkosivuilla ahkerasti. Tapahtumasivustolla on kevään aikana vieraillut reilusti yli 5000 vierailijaa.  

Espoon työväenopiston, Espoon kaupunkisuunnittelun ja kestävän kehityksen osaamiskeskuksen yhteistyönä toteutettu tapahtumasarja sisälsi neljä teemailtaa, tulevaisuuspajan sekä yhdeksän keskusteluiltaa, joissa asukkaat, luottamushenkilöt ja asiantuntijat puhuivat Espoon tulevaisuudesta jonkin suuralueen, teeman tai asukasryhmän näkökulmasta.  

Asukkaiden palautteita hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa 

Järjestäjät saivat tapahtumista paljon arvokasta aineistoa siitä, millaisia asioista espoolaiset toivovat kaupunkinsa ja lähialueensa tulevaisuudelta. Materiaalia on saatu dokumentoimalla tapahtumissa käydyt keskustelut sekä teemailtojen chat-palstan ja palautelomakkeiden kautta.  

- Yksi keskeinen viesti asukkailta oli, että ihmisten huoli lähiluonnon säilymisestä muuttuvassa Espoossa on iso. Aihe nousi tavalla tai toisella esiin kaikissa tapahtumissamme. Myös yhteisöllisyyden kaipuu nousi toistuvasti esiin. Lisäksi moni toivoi nykyistä tiiviimpää yhteistyötä asukkaiden ja kaupunkisuunnittelun välille, analysoi suunnittelupäällikkö Johanna Palomäki tapahtumasarjan alustavia tuloksia. 

Järjestäjät tulevat hyödyntämään tuloksia niin kaupunkisuunnittelussa, Työväenopiston opetuksen kehittämisessä kuin Espoon kestävän kehityksen työssäkin. Kaikki tapahtumien keskustelumuistiinpanot, chat-viestit ja palautteet on koottu yhteen. Seuraavaksi niitä teemoitellaan ja analysoidaan jatkohyödyntämistä varten. Tarkempia tulosuutisia julkaistaan aineiston pohjalta loppukesästä. Myös muita toimijoita koskevat tulokset toimitetaan eteenpäin oikeisiin osoitteisiin. 

Asukkaat toivoivat jatkoa tapahtumille  

Tapahtumakokonaisuus järjestettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa ja se sai paljon positiivista palautetta niin asukkailta kuin järjestäjiltäkin. Teemailloissa kiitosta saivat etenkin pääpuhujat ja aihevalinnat. Keskusteluilloissa moni koki tulleensa kuulluksi ja piti siitä, että pääsi puhumaan oman kaupunginosansa tulevaisuudesta. Yhdenvertaista dialogia pidettiin hyvänä osallistumisen tapana. 

Vaikka koronatilanne siirsikin valtaosan tapahtumista etä- ja hybriditapahtumiksi, sujuivat järjestelyt lähes ongelmitta. Osan mielestä etä- ja hybriditoteutukset ovat jopa parempi vaihtoehto kuin perinteinen lähitapahtuma. 

Monesta asukkaasta oli hienoa kuulla, että itselle tärkeitä asioita mietitään myös Espoon kaavoituksessa. Useampi osallistuja toivoikin palautteissaan jatkoa tällaisille tapahtumille. Myös järjestäjät kokivat kokonaisuuden onnistuneeksi. Tilaisuuksissa korostui, kuinka tärkeää on hyvän tulevaisuuden rakentaminen kaupungillemme ja tuleville sukupolville.

- Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen työväenopiston ja kaupunkisuunnittelun välillä on ollut ja tulee olemaan upea mahdollisuus. Tälläkin hetkellä on suunnitteilla työväenopiston ja kaupunkisuunnittelun yhteinen kurssi osallistumisesta ja vaikuttamisesta, Tuula Alanko kertoo.

Meidän Espoo 20X0 tapahtumakokonaisuuden konseptointi on jo alkanut, jotta tulevaisuudessa kokonaisuus on mahdollista toistaa mahdollisimman sujuvasti. Tapahtumakokonaisuutta on tarkoitus parantaa entisestään ja muokata myös eri teemoihin soveltuvaksi. 

  • Kaavoitus