Gator och vägar

Vi säkerställer grundförutsättningarna för stadslivet genom att underhålla gatu- och vägnätverket i Esbo. Trafikledsverket sörjer för statens motor-, ring- och övriga allmänna vägar och väglagen för privata vägar. Grannkommunerna och staten är viktiga partner. Vi samarbetar i byggnadsprojekt samt i samhällstekniska- och miljöfrågor. Gatumiljön utvecklas så att den blir trivsam genom att respektera värden rörande miljön och stadsbilden.