Trafikprojekt

Inom trafikprojekt presenteras sådana betydande projekt som inte finns i särskilda detaljplaner eller gatubyggnadsprojekt. De kan vara gatu-, väg- eller banprojekt med oftast många samarbetspartner.

Hur ett trafikprojekt framskrider

I fasen för preliminära planer kan du försöka påverka beslutsfattandet.