Esbo segelförenings paviljong på Pentala i planområdet. Bild: Espoon kaupunki

Skärgårdens delgeneralplan

GeneralplaneringEsboviken

Delgeneralplanen Skärgården omfattar alla de områden i skärgården som inte har någon annan delgeneralplan som styr det noggrannare byggandet. Skärgården få enhetliga principer för byggande av fritidsbostäder. Delgeneralplanen kommer att användas som grund för beviljande av bygglov.

Plannamn

Skärgårdens delgeneralplan

Distrikt nummer

830500

Typ av markanvändningsplan

Delgeneralplan

Fas

Beredning

Bakgrundsuppgifter

Planområdet är indelat i fyra delar. Planområdets areal är cirka 3000 hektar av vilka cirka 505 hektar är land och resten vatten.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Läs om generalplanering skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Generalplanering steg för steg

Du kan följa besluten om planen

 

Paula Kangasperko

Arkitekt  043 824 5357 Teknikvägen 15, Otnäs

Anne Pitkänen

Generalplanetekniker, Information om generalplaner och tillstånd att bygga i område som saknar detaljplan043 825 0559Teknikvägen 15, Otnäs