Esbo segelförenings paviljong på Pentala och båtar vid bryggan.
Maisemakuva suunnittelualueelta.Kuva: Espoon kaupunki

Saariston osayleiskaava

YleiskaavoitusEspoonlahti

Saariston osayleiskaavan suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki ne saariston alueet, joilla ei ole voimassa tarkempaa rakentamista ohjaavaa osayleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on saada saaristoon yhtenäiset periaatteet lomarakentamista varten, siten että yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavan nimi

Saariston osayleiskaava

Aluenumero

830500

Kaavatyyppi

Osayleiskaava

Vaihe

Valmisteluvaihe

Taustatietoa

Kaava-alue jakautuu neljään osaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 hehtaaria, josta maapinta-alaa on noin 505 hehtaaria.

Paula Kangasperko

arkkitehti  043 824 5357 Tekniikantie 15, Otaniemi

Anne Pitkänen

yleiskaavateknikko043 825 0559Tekniikantie 15, Otaniemi

Tietoa yleiskaavoista ja suunnittelutarveratkaisuista