Längs Otnäsvägen planeras kompletteringsbyggande och nya affärslokaler.
Påverka 20.3.-19.4.2023

Nybyggnad i Stenkarlen

DetaljplaneringHagalund

I Stenkarlen i Otnäs uppdateras planen genom att bryta ut gatuliknande förbindelser till gator, anvisa parkområden och precisera planbestämmelserna för kvarteren så att de motsvarar användningsändamålen. Samtidigt möjliggörs kompletteringsbyggande för arbetsplatser. Förslaget är framlagt 20.3–19.4.2023.

Plannamn

Stenkarlen

Distrikt nummer

220209

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat markägare

Aktuellt

  • Med denna blankett (extern länk)kan du lämna din officiella anmärkning om förslaget till ändring av Stenkarlens plan (områdesnummer 220209) som finns till påseende 20.3-19.4.2023.
  • Se också en kort video(extern länk) som förklarar vad planen handlar om

  • Vi ordnar en Träffa staden-mottagning för invånare och andra intresserade 13.4. kl. 17-19 i A Block, Otnäs metro station. Inga program eller föreställningar, du kan när som helst titta in på platsen och fråga och berätta för planerarna om dina tankar. 
  • Det allmänna mötet hålls på finska. Du kan ställa frågor och kommentera på svenska. Om du har frågor eller kommentarer om planen, kan du när som helst kontakta planerarna. Kontaktuppgifterna finns nere på denna sida. 

Bakgrundsuppgifter

Genom planen bevaras områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö och byggnader. Samtidigt möjliggörs måttligt kompletteringsbyggande. Efter att programmet för deltagande och bedömning hållits framlagt har den södra delen av det område som inkluderade nytt bostadsbyggande brutits ut till en egen plan.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering +358 40 5208272Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!