Punatiilisten pitkulaisten rakennusten väleistä aukeaa näkymiä pihoille. Harjakattoisten rakennusten muoto on yksinkertainen ja ikkuna-aukot säännöllisissä riveissä. Pihoilla on kasvillisuutta ja mäntyjä.
Havainnekuva nykyisen GTK:n rakennuksen ympäristöstä.Kuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Kivimiehen uudisrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Otaniemen Kivimieheen suunnitellaan uutta asuinaluetta. Samalla alueen työpaikkarakentamista ja palvelutarjontaa kehitetään. Kaupungin tavoitteena on yhdistää Otaniemi ja Keilaniemi kaupunkirakenteessa. Kaava on tullut vireille keväällä 2019. Kaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2022.

Kaavan nimi

Kivimies

Aluenumero

220209

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Taustatietoa

Tavoitteena on noin 150 000 kerrosneliömetrin uudisrakentaminen. Tämä mahdollistaa asumisen noin 3 000 uudelle asukkaalle sekä uusia työpaikkoja. Rakentaminen sovitetaan ympäristöön ja alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä luontoarvot huomioidaan suunnittelussa. Olemassa olevia rakennuksia pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. 

Kivimiehen uudisrakentamisesta on tehty videoesittely. Voit katsoa videon täällä.(ulkoinen linkki)

Yhteyshenkilöt

Toni Saastamoinen

arkkitehti, asemakaavoitus040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi

Jenny Asanti

maisema-arkkitehti040 636 5495Tekniikantie 15, Otaniemi