Gatu- och parkplan för Söiliängen

Gator och trafikHagalund

Esbo stadsteknikcentral har inlett utarbetandet av en gatu- och parkplan för Söiliängen. En översvämningsvall planeras i Söiliängens park för att skydda bosättningen och förbättra vägarna i området. Planeringen av vallen hänför sig till ett mer omfattande projekt för skydd mot översvämningar vid Gräsaån. På gatan Söiliängen planeras en sanering av kommunaltekniken, bättre hantering av dagvatten och parkering längs gatan.

Planutkastet kommer att presenteras för invånarna på ett invånarmöte på webben. Webblänken till mötet.(extern länk) Du kan kommentera planen muntligt på mötet eller i webbtjänsten Din åsikt efter mötet 26.4.-11.5.2022. Webblänken till Din åsikt.(extern länk) Utifrån utkastet upprättas ett förslag till gatuplanen som läggs fram offentligt. Framläggningen meddelas sakägarna per brev.

Kontakt infomation

Mariika Lehto

Distriktschef+358 40 636 8610Teknikvägen 15, Otnäs

Södra distrikt