Gatuplaner

Gatorna och vägarna förenar områdena i Esbo med varandra. De möjliggör en smidig och säker trafik. Gatorna, vägarna och övriga allmänna områden är en del av närmiljön i Esbo som planeras interaktivt tillsammans med invånarna och andra delaktiga. Med hjälp av bra planering och samarbete skapas en miljö där det är bra att leva, bo och arbeta.

Planeringsprocessens framskridande

Den allmänna planeringen anknyter till general- och detaljplaneringen. För en del mer omfattande projekt görs en mer preciserad allmän plan innan man övergår till nästa planeringsfas.

En gatuplan utarbetas för alla gator i ett detaljplaneområde och den är ett officiellt dokument, och för den gäller ett godkännandeförfarande i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

I en byggplan fastställs i detalj alla byggnadstekniska arbeten, massa- och mängduppgifter samt en kostnadsberäkning. Vid små planeringsobjekt tas byggplanens uppgifter med i gatuplanen.

I faserna för utkast till gatuplanen och förslag till gatuplanen kan du försöka påverka beslutsfattandet.

Tjänsten Arska

I Tjänsten Arska finns utöver godkända gatuplaner också planritningar och teckningar av skärningar sedan år 1975. Planerna är i tiff-format med en resolution på ppi. Databasen uppdateras ibland, så mängden teckningar som man kan titta på och ladda ner växer.

Länk till tjänsten Arska.(extern länk)