Suunniteltavat alueen on merkitty karttaan keltaisella viivalla ja alueella.

Seiliniityn katu- ja puistosuunnittelu

Kadut ja liikenneTapiola

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Seiliniityn katu- ja puistosuunnitelman laatimisen. Seiliniityn puistoon suunnitellaan tulvavalli suojaamaan alueen asutusta sekä parannetaan alueen raitteja. Vallin suunnittelu liittyy laajempaan Gräsanojan tulvasuojeluhankkeeseen. Seiliniitty -kadulle suunnitellaan kunnallistekniikan saneerausta, parempaa hulevesien hallintaa sekä kadunvarsipysäköintiä.

Vaihe

Suunnittelu

Suunnitelmaluonnos tullaan esittelemään asukkaille sähköisessä vuorovaikutustilaisuudessa tiistaina 26.4.2022 klo 17-18.30 Teams-sovelluksen kautta. Tästä linkistä tilaisuuteen.(ulkoinen linkki) Osallistuminen Teams-kokoukseen onnistuu verkkoyhteyden kautta tietokoneella tai mobiililaitteella. Suosituksena on osallistua tietokoneella, jolloin liittyminen onnistuu verkkoselaimessa. Älypuhelimella osallistuminen edellyttää Microsoft Teams -sovelluksen lataamista etukäteen. Myös suunnitelmaluonnosten tarkastelu onnistuu parhaiten hiukan isommalla näytöllä.  

Suunnitelmaa on mahdollista kommentoida vuorovaikutustilaisuudessa suullisesti tai tilaisuuden jälkeen aukeavassa sähköisessä Ota Kantaa -palvelussa 26.4.-11.5.2022. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki) Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100