Katusuunnitelmat

Kadut ja tiet yhdistävät Espoon alueet toisiinsa. Ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen liikkumisen. Kadut, tiet ja muut yleiset alueet ovat osa espoolaista lähiympäristöä, jota suunnitellaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Hyvän suunnittelun ja yhteistyön avulla luodaan ympäristö, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä.

Suunnitteluprosessin eteneminen

Yleissuunnittelu liittyy yleis- ja asemakaavoitukseen. Joistain laajemmista hankkeista tehdään tarkennettu yleissuunnitelma ennen seuraavaan suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.

Katusuunnitelma laaditaan kaikista asemakaava-alueen kaduista ja se on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely.

Rakennussuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti kaikki rakennustekniset työt, massa- ja määrätiedot sekä kustannusarvio. Pienissä suunnittelukohteissa rakennussuunnitelman tiedot on sisällytetty katusuunnitelmaan.

Katusuunnitelmaluonnos ja katusuunnitelmaehdotus -vaiheissa voit pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon.

Arska -palvelu

Arska -palvelusta löydät hyväksyttyjen katusuunnitelmien lisäksi asemapiirustukset sekä leikkauksien piirustukset vuodesta 1975 alkaen. Suunnitelmat ovat tiff-formaatissa resoluutiolla 300ppi. Kantaa päivitetään ajoittain, joten nähtävissä ja ladattavissa olevien piirustusten määrä kasvaa.

Tästä linkistä Arska -palveluun.(ulkoinen linkki)