Ett foto av Heikintori i början av hösten.
Ett foto av Heikintori.Bild: Esbo stad

Detaljplanering av köpmannavaruhuset Heikintori

DetaljplaneringHagalund

Detaljplanen ändras så att det arkitektoniskt värdefulla köpmannavaruhuset Heikintori kan renoveras och det ovanpå kan byggas huvudsakligen bostäder. Parkeringshuset rivs och i stället planeras bostäder och underjordisk parkering. Servicefunktionerna flyttas också under jord.

Plannamn

Hagalunds centrum

Distrikt nummer

210434

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

yksityinen maanomistaja

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​(extern länk)

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.​(extern länk)

Sampo Sikiö

områdesarkitekt, detaljplanering+358 46 8773474Teknikvägen 15, Otnäs