Valokuva Heikintorista syksyllä 2021
Valokuva Heikintorista.Kuva: Espoon kaupunki

Heikintorin kauppiastavaratalon asemakaavoitus

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavoitus tähtää siihen, että rakennustaiteellisesti arvokas Heikintorin kauppiastavaratalo peruskorjataan ja sen päälle tutkitaan lisärakentamista pääosin asumiseen. Pysäköintitalo puretaan ja sen tilalle suunnitellaan asumista ja maanalaista pysäköintiä. Alueen huoltotoimintoja siirretään maan alle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.6.-4.7.2018.

Kaavan nimi

Tapiolan keskus

Aluenumero

210434

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

yksityinen maanomistaja

Sampo Sikiö

aluearkkitehti, asemakaavoitus046 877 3474Tekniikantie 15, Otaniemi