Parken på kartan

Ängsfågelsparken

ParkerAlberga

Esbo stad har inlett parkplaneringen av Ängsfågelsparken i Karabacka.

Parken ska få nya aktiviteter inom lek och motion, samtidigt som parken blir trivsammare och mer användarvänlig. Den gamla lekplatsen rivs helt.

Planeringen började i slutet av år 2022 med en verkstad för invånarna, där de fick komma med idéer och önskemål för att utveckla parken. Utgående från kommentarerna skapades en enkät som Esboborna kunde svara på, och där närmare önskemål kunde framföras om hur parken ska utrustas.

Enkäten besvarades av 64 invånare, av vilka drygt hälften bor på mindre än 500 meters avstånd från parken. Största delen av dem som svarade på enkäten var över 18 år, men också yngre deltog. 

Den mest populära redskapshelheten för lekplatsen för småbarn blev alternativ c (22 röster) och för stora barn alternativ a (22 röster), för utegymmet alternativ a (21 röster) och för spelplanen alternativ b (36 röster).

 

 

Den mest populära redskapshelheten för lekplatsen för småbarn
Den mest populära redskapshelheten för lekplatsen för stora barn
Den mest populära redskapshelheten för utegymmet
Den mest populära redskapshelheten för spelplanen

På basis av enkätsvaren skapar vi härnäst ett utkast till parkplan som läggs fram på den här sidan i april så att invånarna kan studera det och lämna kommentarer om det. Vi meddelar invånarna skilt om framläggningen när saken är aktuell. Utifrån responsen färdigställs därefter den slutliga, administrativa parkplanen

Det är meningen att parkplanen blir färdig före sommaren 2023. Också den slutliga parkplanen läggs fram på den här sidan. Efter det skapas en mer detaljerad byggplan för parken.

Parken byggs under de kommande åren.

 

Kontaktinformation

Heli Enberg

Miljöplanerare+358 43 8248459Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 6394373Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100