Puiston sijainti rajattuna opaskartalla
Puiston sijainti kartalla
Vaikuta 24.1.-13.2.2023

Nurmilinnunpuisto

PuistotLeppävaara

Espoon kaupunki on aloittanut Karakalliossa sijaitsevan Nurmilinnunpuiston puistosuunnittelun.

Puistoon on tarkoituksena sijoittaa uusia leikkiin ja liikuntaan painottuvia toimintoja sekä kehittää puiston viihtyisyyttä ja käytettävyyttä. Vanha leikkipaikka puretaan kokonaan.

Suunnittelu alkoi 2022 lopulla asukastyöpajalla, jossa asukkaat saivat antaa ideoita ja toiveita puiston kehittämiseen. Saadun palautteen pohjalta on nyt laadittu kysely, jossa asukkaat voivat esittää tarkempia toiveita puistoon tulevien välineiden valintaan.

Kyselyyn pääsee tästä(ulkoinen linkki). Vastausaikaa on maanantaihin 13.2.2023 asti.

Kyselyn vastausten pohjalta laaditaan puistosuunnitelmaluonnos, joka tulee asukkaille nähtäville ja kommentoitavaksi tälle nettisivulle kevään aikana. Luonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan asukkaita erikseen sen tullessa ajankohtaiseksi. Tämän jälkeen luonnos viimeistellään saadun palautteen pohjalta lopulliseksi hallinnolliseksi puistosuunnitelmaksi.

Puistosuunnitelman tavoitteena on valmistua kesään 2023 mennessä ja myös lopullinen puistosuunnitelma tulee nähtäville tälle sivulle. Tämän jälkeen puistosuunnitelmasta laaditaan yksityiskohtaisempi rakennussuunnitelma, jonka mukaisesti puisto toteutetaan.

Puisto rakennetaan tulevina vuosina.

Lisätietoja antaa:

ympäristösuunnittelija Heli Enberg, heli.enberg@espoo.fi

suunnitteluhortonomi Annika Kemppainen, annika.kemppainen@espoo.fi