Utveckling av återvinning av plast kräver långsiktigt samarbete

26.5.2023 9.57

Bättre återvinning av plast har varit ett viktigt mål för staden i många år. Utmaningen är mångfasetterad och kan därför inte lösas på ett enkelt sätt, än mindre på egen hand. Arbetet ska vara gemensamt och genomtänkt, och därför startade staden vid årsskiftet ett projekt för att utveckla marknaden för återvunnen plast som bygger på den helhet som inleddes 2018 och på den information som samlats in av den. Inom partnernätverket ges ömsesidig hjälp och byggs en bättre verksamhetsmiljö för alla.

Plast är möjligheter

Utveckling av plaståtervinning är en av de mest aktuella ändringarna som krävs för en omställning till en mer ansvarsfull användning och återvinning av material (cirkulär ekonomi). Det är ingen god idé att sluta använda plast. När plast används på rätt sätt är det ett mycket bra material: hållbart, lätt och återvinningsbart. Plastproduktionen har ökat de senaste decennierna, liksom plastmängderna i papperskorgen och i naturen. Det vore klokare att använda använd plast som råvara för nya plastvaror. Det finns en stor potential för återvinning och utveckling: det finns en enorm mängd använd plast att bearbeta och testa och en massa experter som kan allt om plast. Att satsa på återvinning av plast ger också tips på och uppmuntrande exempel på ansvarsfull användning av andra material.

Plaståtervinning är, liksom cirkulär ekonomi i övrigt, komplicerad och mångfasetterad som kräver brett samarbete. Det som är avfall för den ena är en resurs för den andra. Det nya systemet kräver att de flesta är inblandade. Får vi inga frågor kan vi inte ge några svar. Förstår vi inte andra synvinklar kan vi inte ta fram lösningar som kan upprepas. Delar vi inte med oss av våra idéer kan de inte växa. Samutveckling lönar sig, ty resultatet blir då mer än summan av delarna.

Hårdplast är inte skräp, utan en värdefull råvara.

Stiftelsen Smart & Clean ställde upp målet

Staden började främja bättre plaståtervinning 2018, när vi gick med i helheten All plast ska återvinnas, som leddes av Smart & Clean-stiftelsen. När stiftelsen lade ner sin verksamhet 2021 tog staden över samordningen. Under stiftelsens tid hade man tagit fram mycket information om återvinningens flaskhalsar och formulerat slutsatser om de mest lönsamma följande stegen. I slutet av 2022 skapades ett nytt projekt, All plast ska återvinnas – från regionala försök till praxis. Huvudsyftet i det nya projektet är att stödja marknaden för återvunnen plast. Till åtgärderna hör ett koncept för återvinningscykeln för hårdplast, förbättring av materialinformationen, olika pilotförsök samt utveckling av offentlig upphandling.

I flera rapporter inom projektet efterlystes en matchning mellan tillgång och efterfrågan på återvinningsplast. Enligt Toimenpidesuunnitelma pakkausmuovin kierrätyksen edistämiseksi (Åtgärdsplan för främjande av återvinning av förpackningsplats) är en utveckling av marknaden för återvunnen plast ännu viktigare än insamlingen. En datamodell för förpackningsplast, som gör det möjligt att åskådliggöra de olika flödena av förpackningsplast, visar att en höjning av återvinningsgraden i första hand beror på återvinningskapaciteten och marknaden för återvunnen plast. Strax innan stiftelsen lades ner gjordes utredningar om verksamhetens fortsättning och plaståtervinningens framtid. De rekommenderade satsning på återvinningskapaciteten, efterfrågan på på produkter av återvunnen plast och ekonomiska incitament.

Intresset för återvinning av hårdplast härrör från en undersökning som stiftelsen låtit utföra om Möjligheter att använda återvunnen plast i byggande av infrastruktur. Den visade att hårdplast cirkulerar i mycket liten utsträckning, även om den används ungefär lika mycket som förpackningsplast. Enligt undersökningen kunde återvunnen hårdplast dock användas till exempel i månget slags infrastruktur. Man märkte att användningen av återvunnen plast särskilt begränsades på grund av problem vid insamling och med kvaliteten och bristen på standardisering, vilket gav oss tips om behovet av materialinformation. Utveckling av återvinning av hårdplast lyftes också fram i den åtgärdsplan som utarbetades i slutet av stiftelsens verksamhet.

En bättre återvinning av förpackningsplast kräver en bättre marknad för återvunnen plast.

Vi vill utveckla den offentliga upphandlingen för att den är ett ganska naturligt sätt för staden att skapa ekonomiska incitament för återvinning av plast och för att den är den andra helheten som rekommenderades i åtgärdsplanen. I det nya projektet ingår dessutom olika pilotförsök med samt utveckling av återvinning av plast från byggande och rivning, eftersom cirkulär ekonomi inom byggande är en av prioriteringarna i stadens strategi för cirkulär ekonomi.

Utifrån dessa prioriteringar delas projektet ”All plast ska återvinnas – från regionala försök till praxis” nu upp i två delar: praktiska försök och utveckling sav processerna samt dataproduktion. Försöken syftar till att hitta nya metoder och platser för återvinning av plast, och de nya koncept som försöken resulterar i förbättrar både efterfrågan och utbud. Information samlas in om plasternas egenskaper och möjligheter samt om plastens roll i offentlig upphandling och om möjligheterna att stödja cirkulär ekonomi vid offentlig upphandling. Ökad säkerhet om att plast återvinns kommer att öka efterfrågan och i den offentlig upphandlingen kan ekonomiska incitament inbegripas. Närmare information om projektets innehåll och om senaste nytt finns på projektets sida All plast ska återvinnas – från regionala försök till praxis.

Alla kan delta i förändringen

I vårt arbete stöder vi oss på våra föregångares rön, på plastindustrins kompetens och på våra efterföljares insikter. Vi vill alltid följa med vår tid och känna till de mest verkningsfulla sätten att skapa förändring, så vi behöver information om nya utmaningar av alla plastanvändare. Vi behöver också företag som tar fasta på de lösningar som vi utvecklar. Detta arbete utförs för alla olika aktörer inom plast: användare, köpare, säljare och forskare. Om du har tankar om lösningar, svårigheter, fenomen eller framtidsutsikter som inte nämns här, så vill vi verkligen höra dem. Stadens mål är att Esbo blir klimatneutralt till år 2030.

Du hittar alla utredningar som nämns i denna text och andra ytterligare upplysningar på projektets sida All plast ska återvinnas – från regionala försök till praxis. Om stadens övriga arbete med cirkulär ekonomi intresserar dig, kan du läsa Året för cirkulär ekonomi 2022.

  • Hållbar utveckling