Avbrott i närtågstrafiken i mars–april 2023

24.2.2023 9.38Uppdaterad: 24.2.2023 10.23
Tåg på stationen.
Närtåg på stationen. Bild: Alena Bureika

Arbetet med säkerhetsanordningar på järnvägen orsakar avbrott i tågtrafiken mellan Alberga och Köklax under fyra söndagar i mars–april 2023. Avbrotten hänför sig till projektet för Stadsbanan i Esbo, vars förberedande arbeten inleds i början av året.

Byggarbetena för det stora banprojektet förbereds genom att man uppdaterar säkerhetsanordningarna redan nu. Tågtrafiken avbryts medan uppdateringarna pågår. Syftet med de förberedande arbetena är att möjliggöra en effektivare tidtabell när de egentliga byggarbetena inleds, enligt planerna i slutet av 2023.

Avbrott i tågtrafiken under veckosluten

Tågtrafiken mellan Alberga och Köklax avbryts från söndag morgon kl. 4 till måndag morgon kl. 4 vid följande tidpunkter:

  • söndag 5.3.2023
  • söndag 12.3.2023
  • söndag 19.3.2023
  • söndag 2.4.2023

Avbrotten påverkar inte bara närtågstrafiken utan också fjärrtågstrafiken på avsnittet mellan Helsingfors och Kyrkslätt. 

Inverkan på närtågstrafiken

E- och U-närtågen ställs in på söndagarna i fråga, L-tågen har ställts in från kl. 3.03 från Helsingfors och från kl. 4.57 från Kyrkslätt. Nätterna mot måndagarna i fråga ställs också ett L-tåg in i båda riktningarna.

De första tågen på måndag morgnarna avgår enligt normal tidtabell. Det första L-tåget från Kyrkslätt avgår kl. 4.27 och från Helsingfors kl. 4.33.

De inställda tågen ersätts med A-tåg mellan Alberga och Helsingfors, som på söndagarna i fråga körs oftare än vanligt för att ersätta de L- och U-tåg som ställts in. HRT ordnar också ersättande bussar i stället för E-, U- och L-tågen.

Inverkan på fjärrtågstrafiken

På söndagarna i fråga har fjärrtåg ersatts med bussar mellan Helsingfors och Kyrkslätt. Fjärrtågen mellan Kyrkslätt och Kuppis kör normalt med enskilda undantag. Tidtabellerna och de ersättande bussarna visas på HRT:s webbplats och i HSL-appen samt vid sökning av resor på VR:s webbplats och i VR Matkalla-appen.

Trafikavbrotten påverkar inte fjärrtågens tidtabeller på måndagarna i fråga.

Ersättande bussar

De ersättande bussarna kör från Alberga till Köklax och Kyrkslätt via alla mellanstationer, med undantag för Keras station, dit det inte har ordnats någon ersättande linje. Dessutom kör det en separat ersättande buss mellan Esbo centrum och Elielplatsen i Helsingfors under avbrotten i tågtrafiken.

Mer information:
Projektet för Stadsbanan
Trafikledsverkets meddelande(extern länk)

Hela Esbo