Stadsbanan

Stadsbanan Stadsbanan i Esbo innebär två nya spår mellan Alberga och Köklax. I och med Stadsbanan blir kollektivtrafikförbindelserna mellan Esbo centrum och Alberga ännu bättre.

När Stadsbanan byggs får sträckan mellan Alberga och Köklax två nya spår bredvid de nuvarande spåren. Bild på järnvägsstationen i Esbo centrum. Bild: Janne Ketola

Stadsbanan i Esbo

Stadsbanan i Esbo är ett gemensamt projekt för Esbo, Grankulla och Trafikledsverket. Projektet går ut på att bygga ett nytt spårpar mellan Alberga och Köklax. De nya spåren gör fjärrtrafiken till Åbo och närtrafiken i Karis, Kyrkslätt och Esbo punktligare och smidigare. Stadsbanan är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafik. Byggandet av Stadsbanan främjar i betydande grad en hållbar utveckling av Esbos fem stadscentrum och är ett viktigt steg på vägen mot utsläppsfri trafik.

De nya spåren kommer att byggas längs de nuvarande så att de två södra spåren i framtiden används för närtrafik och de två norra spåren för fjärrtrafik. De gamla spåren som blir på norra sidan kommer att användas för fjärrtrafiken. Stationsomgivningarna på sträckan ska också utvecklas i enlighet med järnvägsplanen, till exempel förbättras förbindelserna och infartsparkeringarna.

I samband med banprojektet genomför Esbo stad egna separata projekt, såsom Kustbansbanan för gång- och cykeltrafik och nya broar och vägportar i samband med banan. Stadsbanan och de separata projekten som hänger ihop med den beaktas också i samband med stadscentrumprojekt bland annat i Kera och i Köklax.

Byggnadsplaneringen för Stadsbanan inleddes våren 2021 och fortsätter till 2023. Byggandet börjar 2022 och banan blir klar 2028. Helhetskostnaden är 275 miljoner euro (kostnadsnivån 2019, jordbyggnadskostnadsindex 130), som fördelas till 50 procent på Trafikledsverket, till 40 procent på Esbo stad och till 10 procent på Grankulla stad. Projektet har fått EU-finansiering i form av CEF-stöd (Connecting Europe Facility). Trafikledsverket leder projektet och det egentliga planeringsarbetet utförs av konsulter.

Du kan följa projektets skeden närmare bland annat på Trafikledsverkets webbplats: https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana

På Facebook: https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata

I nyhetsbrevet(extern länk)

Stadsbaneprojektet är en del av en större helhet

Stadsbanan i Esbo är en del av projektet En timmes tåg, som förenar Helsingfors och Åbo med en snabb spårförbindelse. Förutom Stadsbanan omfattar projekthelheten en ny direktbana mellan Esbo och Lojo (den s.k. ESA-banan), dubbelspåret mellan Salo och Åbo samt Åbo bangård. Projektet En timmes tåg är en betydande tillväxt- och klimatinvestering. Det ökar produktiviteten i ekonomin genom att arbetskraftens rörlighet förbättras och kontakterna mellan företag och vetenskapssamfund stärks. Enligt uppskattningar kommer projektet att medföra tilläggsinvesteringar på tiotals miljarder, såsom byggande av tiotusentals nya bostäder. När spårförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo blir färdig skapas ett enhetligt pendlingsområde för 1,5 miljoner människor.

Mer information om En timmes tåg(extern länk)

Mer information om direktbanan Esbo–Salo:

https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata (extern länk)(på finska)

Mer information om Åbo bangård(extern länk) (på finska)

Mer information om En timmes tåg(extern länk)

 

 

 

 

Hela Esbo