Nior och föräldrar, i januari är du välkommen att bekanta dig med gymnasierna i Esbo!

15.1.2023 15.43Uppdaterad: 16.1.2023 13.01

I Esbo kan du efter grundskolan börja studera till exempel på en yrkesläroanstalt, ett gymnasium eller i förberedande HUX-utbildning.

Gemensamma ansökan ordnas 21.2-21.3.2023.

Nior och föräldrar, i januari är du välkommen att bekanta dig med gymnasierna i Esbo!

  • Presentationseftermiddagar i Esbos finskspråkiga gymnasier ordnas 19.1 och 24.1 från kl. 13.30.
  • I svenskspråkig Mattlidens gymnasium ordnas gymnasielinjens öppet hus ti 24.1 kl. 13.30 och IB open house to 19.1 kl. 13.30.
  • Mer information på sidan Ansökan till gymnasiet
  • Hos oss är det mångsidigt och motiverande att studera. Studierna ger inspiration, stöd och framtidsutsikter för allas behov och drömmar.

Bekanta dig med utbildningsmöjligheterna på andra stadiet i Esbo

 

  • Gymnasieutbildning
  • Fostran och lärande