Esbos invånardeltagare träffades på KAMU den 24.1.

31.1.2023 11.53Uppdaterad: 31.1.2023 12.33

Esbos invånardeltagare träffades på KAMU den 24.1. i en workshop som behandlade den kulturella hållbarheten och kulturmiljön i Esbo.

KAMU:s samhällschef Kirsi Ojala inledde kvällen med att berätta om museets kulturmiljöarbete, Esbos kulturmiljöprogram och sociokulturellt hållbar utveckling. Efter introduktionen diskuterades det kring Esbos kulturmiljöer. 

Det kom olika idéer i samband med diskussionen, t.ex. hur man kunde presentera och ge information om viktiga platser, landskap, byggnader och naturmiljöer för stadsborna. Dessutom funderades det kring nya samarbetsmetoder mellan stadsborna och andra aktörer i staden i relation till frågor som berör hållbarheten.

Kom med och utveckla KAMU!

Läs mera om den hållbara utvecklingen i Esbo. 

Hela Esbo