Espoon asukaskumppanit tapasivat 24.1. KAMUssa työpajassa, jonka aiheena oli kulttuurinen kestävyys ja Espoon kulttuuriympäristö 

31.1.2023 11.48Päivitetty: 31.1.2023 12.32
Yleiskuva työpajasta KAMUn näyttelytilassa. Asukkaat istuvat pienryhmissä pöytien ääressä. Yhteisömanageri Kirsi Ojala pitää esitystä, joka on heijastettu kankaalle. Seinillä näyttelymateriaalia Johtolankoja juurillemme -näyttelystä.

Yhteisömanageri Kirsi Ojala, KAMU, alusti illan kertomalla museon tekemästä kulttuuriympäristötyöstä, Espoon kulttuuriympäristöohjelmasta ja sosiokulttuurisesti kestävästä kehityksestä. Alustuksen jälkeen siirryttiin ryhmissä keskustelemaan espoolaisista lähiympäristöistä ja ideoimaan mm. tapoja tehdä tärkeitä paikkoja, maisemia, rakennuksia ja luonnonympäristöjä tutuksi kaupunkilaisille. Lisäksi mietittiin uusia yhteistyön tapoja kaupunkilaisten ja kaupungin muiden toimijoiden välille päivän teemaan liittyen. 

Oppimiskahvila -menetelmä ideoinnin tukena 

Pienryhmäkeskusteluja käytiin useassa pöydässä ja tällä kertaa mukana työpajassa oli myös KAMUn asukaskumppaneita Kamppareita. Ideoita vaihdettiin pöydästä toiseen siirtyen, oppimiskahvila (engl. learning café) menetelmää mukaillen.  

Asukkaat toivoivat mm. historia- ja kulttuuritietoa paremmin ja kiinnostavammin esille lähiympäristöihin. Tähän ideoitiin toteutustavaksi mm. museoiden jalkautumista alueille kulttuurikävelyjen muodossa ja QR-koodien hyödyntämistä kohteissa. Kansantarinoiden keruu erityisesti tunteisiin ja perinnetietoon ja -taitoihin liittyen koettiin tärkeäksi. Tarinoiden keräämiseen asukkaat toivoivat matalan kynnyksen nettialustaa ja suosittelivat lisäksi hyödyntämään vapaaehtoisia, kuten asukasyhdistyksien ja perinneseuran jäseniä tarinoiden keräämisessä. 

Espoon monikulttuurisuus koettiin rikkautena, jota ei vielä täysin tunnisteta mm. oppimisen ja yhteisöllisyyden lähteenä. Kaupungilta toivottiin enemmän aktiivisuutta eri taustoista olevien paikallisten yhdistämiseen, joista hyvänä esimerkkinä mainittiin mm. kirjastoissa järjestettävät monikulttuuriset ruokatapahtumat ja kielikahvilat. Lisäksi keskustelua käytiin runsaasti mm. espoolaisille tärkeistä paikoista ja kerättiin toiveita tuleviin asukastapahtumiin ja KAMUn toimintaan liittyen. 

Seuraavat askeleet 

Työpajan tuloksia tullaan hyödyntämään Espoon kaupunginmuseon toiminnan suunnitteluun ja kulttuuriympäristötyöhön liittyvän asukasyhteistyön kehittämiseen. Kehitysideoita viedään myös Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmän kuultavaksi. 

Jos kiinnostuit KAMUn toiminnasta, voit liittyä uutiskirjeen tilaajaksi alla olevan linkin kautta ja osallistua museon asukastoimintaan. 

Tule mukaan kehittämään KAMUA! 

Lue lisää kestävästä kehityksestä Espoossa.

Koko Espoo