Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja - TUPA

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA)-hanke vahvistaa kaupungin kestävän kehityksen työn asukaslähtöisyyttä. Hankkeen aikana kokoonnumme 25 asukkaasta koostuvan kestävän kehityksen asukaskumppanuusryhmän kanssa.

Ajankohtaista hankkeessa

Lue mitä työpajoissa ideoitiin asukaskumppanuusryhmän kanssa.

Mistä on kyse?

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA) -hanke vahvistaa kaupungin kestävän kehityksen työn asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uutta asukasosallisuuden mallia, jossa joukko erilaisia taustoja edustavia asukkaita ratkoo kestävyyshaasteita yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuoda asukkaiden ääni tiiviimmin osaksi Espoon kestävän kehityksen työtä, auttaa tarkastelemaan tavoitteita paremmin asukkaiden näkökulmasta sekä vakiinnuttaa asukasosallisuusmalli ja skaalata se laajempaan käyttöön niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeen valmennukset vahvistavat henkilöstön osaamista osallistavissa menetelmissä.

Ympäristöministeriön rahoittamassa Kestävän kehityksen tulevaisuustyöpaja (TUPA) -hankkeessa kehitetään uusi asukkaita osallistava malli kaupungin kestävän kehityksen työhön. Hanke kuuluu ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelmaan, jonka osana rahoitetaan uudentyyppisiä ratkaisuja eri toimijoiden aktivoimiseksi ja sitouttamiseksi kestävän kehityksen työhön.

TUPA-hanke toteuttaa kaupungin strategiaa, Espoo-tarinaa, jonka mukaan Espoo-yhteisö kehittää kestäviä, hiilineutraaliutta edistäviä ja paikallisia edelläkävijäratkaisuja, joita jaetaan myös muille kaupunkialueille Suomessa ja kansainvälisesti. Espoon tavoitteena on, että koko yhteisö toimii kestävästi ja löytää uusia ratkaisuja hiilineutraaliuden edistämiseen ja arjen sujuvuuden parantamiseen. Espoo on sitoutunut toimimaan YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteiden edelläkävijäkaupunkina ja esittelemään YK:n korkean tason kokouksessa heinäkuussa 2025 ratkaisut näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. TUPA-hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kehitetään kaupunkiratkaisuja asukkaiden parempaan huomioimiseen, hyvän hallintotavan edistämiseen ja asukkaiden osallistumiseen. Hankkeen tuotokset esitellään osana Espoon SDG-edelläkävijäratkaisua.

Hankkeessa keskeisessä roolissa dialogisuus ja ajatus kumppanuudesta

Tulevaisuustyöpajoissa joukko eri taustoja edustavia asukkaita käsittelee kaupungin ilmasto- ja kestävyystavoitteita yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa. Asukkaat ja muut sidosryhmät osallistuvat hankkeen suunnitteluun. Työpajoissa kuullaan asiantuntija-alustuksia ja käsitellään kestävän kehityksen eri teemoja fasilitoidusti toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Työpajat järjestetään mahdollisuuksien mukaan aina käsiteltävään teemaan liittyvässä paikassa Espoossa julkisten liikenneyhteyksien äärellä. Osallistujat työpajatoimintaan tullaan valitsemaan kevään 2022 aikana avoimen haun kautta, jota tarvittaessa täydennetään kohdennetulla haulla.

Tulevaisuustyöpajoissa kaupungin työntekijät ja asukkaat kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen tasavertaisina keskustelun osapuolina, mikä mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen. Osapuolille syntyy kattavampi käsitys toistensa tarpeista ja näkökulmista, mikä on erityisen tärkeää kestävän kehityksen tulevaisuuteen suuntaavassa kehittämistyössä.

Tulevaisuustyöpajojen avulla saadaan arvokasta kokemusta uudenlaisesta asukasosallisuuden muodosta, jossa asukasryhmä kokoontuu hankeajan puitteissa syventämään tietoa kestävän kehityksen teemoista ja pohtimaan tulevaisuuden ratkaisuja niihin. Tulevaisuustyöpajojen kokeilun jälkeen voidaan kehittää mallia entistä paremman vuorovaikutuksen edistämiseksi kaupungin ja sen asukkaiden välillä. Tulevaisuuspajojen tavoitteena on tuoda asukkaiden ääni tiiviimmin osaksi kaupungin kestävän kehityksen työtä ja auttaa tarkastelemaan tavoitteita paremmin asukkaiden näkökulmasta. Tämä edistää sosiaalista kestävyyttä osana vihreää siirtymää ja vahvistaa Espoon tavoitetta olla kestävän kehityksen edelläkävijä yhdessä asukkaiden kanssa.

Yhteystiedot

Sanna Rönkkönen

Kehittämispäällikkö+358 40 6458877

Suvi Jäntti

Projektikoordinaattori+358 40 5794840