Behöver du hjälp med att använda webbtjänster eller digitala apparater?

31.1.2023 7.39Uppdaterad: 22.2.2023 14.26

I Esbo får du digitalt stöd av flera olika aktörer. Du kan också boka tid för personlig handledning som kan ordnas antingen på distans, per telefon eller på Esbo-info.

Eija hittade den personliga rådgivningen inom digitalt stöd genom att söka information på webben. Sökmotorn styrde henne till Esbo stads webbplats, där hon hittade ett formulär för att boka tid för digitalt stöd. På basis av hennes begäran bokades en personlig rådgivningstid för Eija på Esbovikens Esbo-info.

Servicerådgivaren gick igenom användningen av dator och mobiltelefon med Eija. Tillsammans med servicerådgivaren lärde Eija sig att bifoga filer till ansökningar, att använda stark autentisering, att spara och radera filer, att ta en bild på sig själv, det vill säga en selfie, att ändra inställningar och andra problemområden som framkom under diskussionen.

”Otroligt bra service, tio poäng.  I en lugn miljö löste sig problemen och rådgivarens sätt att lära var mycket klart och tydligt. Timmen gick snabbt”, berömmer Eija den service hon fick.

”Jag blev också på riktigt gott humör av vår gemensamma stund. Vi lyckades underlätta Eijas vardag genom att lösa flera små problem som hon länge hade funderat på”, gläder sig servicerådgivaren Jenni.

"Tjänsterna digitaliseras i snabb takt och man måste hela tiden lära sig nya saker. Inom det digitala stödet handleder vi dig i en självständig och säker användning av olika apparater och tjänster. Med oss kan du också modigt pröva på nya saker. Det är viktigt när man lär sig nya färdigheter.”

I Esbo erbjuds digitalt stöd av flera olika aktörer, såsom stadens servicepunkter, bibliotek, arbetarinstitut samt olika organisationer och föreningar. Du får dessutom hjälp av olika myndigheter i att använda deras egna tjänster på webben.

Läs mer om Esbo stads digitala stöd

 

Eija sai palveluneuvoja Jenniltä henkilökohtaista digitukea Espoonlahden Espoo-infossa.
  • Tjänster
  • E-förvaltningstjänst
  • Stöd i vardagen