Vad säger forntida-DNA om vårt förflutna?

23.12.2022 7.46

Forskningen av forntida DNA, som föreställas på KAMU; förändrar förståelsen av den mänskliga artens förhistoria, vilket tidigare bara kunde förklaras med arkeologiska fynd och språkliga slutsatser.

Svante Pääbo, en pionjär inom området forntida genetik, forskare av ärftlighet och evolution, fick ju det senaste Nobelpriset i medicin. Forntida genetik har börjat intressera allt fler och genetisk släktforskning baserad på DNA-tester har också blivit en populär hobby.

I januari 2023 anordnar KAMU Esbo stadsmuseum webbföreläsningsserien ”Menneisyys on meissä”, som behandlar finsk forntida DNA-forskning och genetisk genealogi ur olika perspektiv.

Föreläsningarna organiseras online på Teams-plattformen. Föreläsningsserien är en del av programmet för KAMU:s Ledtrådar till vårt förflutna -utställning. Utställningen håller öppet ända till den 29.1.2023. Utställningen är den första i Finland som berättar om förhistorien ur genetisk informationsperspektiv.

  • Historia