Mitä muinais-DNA kertoo menneisyydestämme?

23.12.2022 7.41

Muinais-DNA:n tutkimus, jota KAMU esittää, on muuttamassa perusteellisesti käsitykset ihmislajin esihistoriasta, jota aikaisemmin voitiin selvittää vain arkeologian löydöksillä ja kielitieteellisillä päätelmillä. Viimeisimmän lääketieteen Nobel-palkinnon saikin muinaisgenetiikan tieteenalan uranuurtaja, perimän ja evoluution tutkija Svante Pääbo. Muinaisgenetiikka on alkanut kiinnostaa yhä useampia, ja myös DNA-testeihin pohjautuvasta geneettisestä sukututkimuksesta on tullut suosittu harrastus.

KAMU Espoon kaupunginmuseo järjestää tammikuussa 2023 Menneisyys on meissä -verkkoluentosarjan, joka käsittelee suomalaisen muinais-DNA:n tutkimusta sekä geneettistä sukututkimusta eri näkökulmista.

Turun yliopiston professori ja Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen dosentti Päivi Onkamo puhuu aiheesta ”Mitä muinais-DNA kertoo menneisyydestämme”. Onkamo johtaa SUGRIGE-hanketta, joka on Helsingin ja Turun yliopiston suomalais-ugrilainen muinaisgenomi-projekti. Sukututkimusharrastaja ja -kouluttaja Erkki Kiuru puhuu otsikolla ”Tilaisinko DNA-testin - johdanto geneettiseen sukututkimukseen”. Kiuru on kouluttanut satoja sukututkijoita geneettisen sukututkimuksen pariin. Luennollaan hän käsittelee eri DNA-testityyppien periaatteita, sekä sitä, mitä testit kertovat ja mitä toisaalta eivät.

Elina Salmela on filosofian tohtori ja populaatiogeneetikko, joka työskentelee Suomen muinais-DNA:ta tutkivassa SUGRIGE-hankkeessa. Salmela pohtii luennollaan ”Muinais-DNA ja geneettiset sukulaisuudet - Oletko sukua jäämies Ötzille?” sitä, voiko ammoin eläneiden ihmisten julkaistujen DNA-tutkimusten joukosta tunnistaa kaukaisia sukulaisiaan kaupallisen DNA-analyysin avulla, ja millaisia haasteita tähän liittyy. Museolehtori ja historioitsija Tiina Hero luennoi otsikolla ”Harrastajan puheenvuoro: Matka sukuni juurille ja vielä kauemmas”. Luennollaan Hero kertoo käyttämistään helpoista työkaluista, löydetyistä ja löytymättömistä sukulaisista sekä mielikuvitusta kutkuttelevista tuhansien vuosien takaisista eurooppalaisista, joiden kanssa jaamme perimämme.

Luennot järjestetään verkossa Teams-alustalla. Luentosarja on osa KAMUn Johtolankoja juurillemme -näyttelyn yleisöohjelmaa. Tammikuun lopussa päättyvä näyttely tarkastelee tämän päivän ihmisen perimää ja sukeltaa sen kautta etsimään juuriamme esihistoriasta. Näyttely on ensimmäinen Suomessa, jossa kerrotaan esihistoriasta geenitiedon näkökulmasta.

  • Historia