Esbo tog silver i tävlingen om Europas innovationshuvudstad

7.12.2022 11.18Uppdaterad: 7.12.2022 14.32

Esbo stad kom på andra plats i Europeiska kommissionens tävling om Europas innovationshuvudstad (iCapital). På första plats kom Aix-Marseille och på tredje plats kom Valencia. Resultatet utlystes på Europeiska innovationsrådets toppmöte 7.12.2022.

Esbo stads placering är det bästa finländska resultatet i tävlingen genom tiderna. Den utgör en fortsättning på Esbo stads finalplats åren 2019 och 2020 och är ett tecken på att Esbo har en innovationskultur som också intresserar Europa.

Esbos starka sida är den gemensamma innovationsberättelsen med Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT och företagen. Till den hör en unik innovationskultur och ett innovationssamarbete som bygger på närhet och tillit, välbefinnande, ett gemensamt mål och en gränsöverskridande, radikal kreativitet. Innovationskulturen kan inte skapas av en aktör ensam, utan den måste delas och genomföras tillsammans med partner. Stadens uppgift är att underlätta, möjliggöra och skapa bästa möjliga förhållanden för samarbete.

”Det är inte staden utan människorna som innoverar. ”Jag vill tacka och gratulera alla invånare i Esbo och företag samt utbildnings- och utvecklingspartner – vi skulle inte ha tagit en finalplats i tävlingen om innovationshuvudstad utan er”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Framgången i iCapital-tävlingen visar att Esbo är en lockande innovations- och verksamhetsmiljö för företag som utvecklar nya lösningar samt för utbildnings- och forskningspartner

”Vår framgång i tävlingen om innovationshuvudstad utgör ett startskott för arbetet med att främja vår gemensamma innovationsberättelse. Med hjälp av den kan vi tillsammans med våra strategiska partner, Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT, locka informations- och kunskapsintensiva företag och experter till Esbo”, säger Mäkelä.

”Esbo har en lång historia av viktig och omfattande innovationsverksamhet, med vilken vi sätter fart på en hållbar tillväxt av företag. I och med att innovationer och teknik blir allt viktigare vill vi stärka den nuvarande forskningsmiljön i Otnäs. En konkret åtgärd är att utvidga forsknings-, utvecklings- och innovationskoncentrationen kring mikroelektronik och kvantteknologi i Otnäs med utgångspunkt i öppen utveckling. Målet är att utöka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom halvledarindustrin i Finland, skapa tillväxt inom exporten av produkter och tjänster samt locka nya internationella experter, företag och investeringar”, säger verkställande direktör för VTT Antti Vasara.

”Det här är en fin utmärkelse för det unika och långsiktiga innovationsarbetet som Aalto-universitetet, Esbo stad och VTT utfört. Jag är övertygad att i och med att Esbo nu beviljats detta pris kommer områdets attraktionskraft att öka också bland internationella experter och investerare”, säger rektorn för Aalto-universitetet Ilkka Niemelä.

I och med att Esbo kom med bland de tre finalisterna får staden ett pris på 100 000 euro. Med prisbeloppet stöder Esbo i synnerhet sådan innovationsverksamhet som världen behöver till exempel för återuppbyggnaden av Ukraina.

Mer information

Media har ingen översättning tillgänglig på ditt språk.

  • Innovationsarbete
  • Internationella ärenden
  • Hållbar utveckling