Esbo gick vidare till semifinalen för europeiska innovationshuvudstäder  

9.9.2022 8.24Uppdaterad: 12.9.2022 9.04

Esbo stad har nått gruppen av sex semifinalister i tävlingen om europeiska innovationshuvudstäder (iCapital).   

Den unika innovationsgemenskapen i Esbo producerar sjätte mest patentansökningar i Europa, spillvärmen från Fortums datacenter används som fjärrvärme, under coronapandemin tog småbarnspedagogikens personal smidigt i bruk digitala förbindelser med hemmen – dessa exempel visar att hela samhället i Esbo genom sin innovativitet skapar en hållbar stad. 

Kärnan i Esbo stads tävlingsansökan 2022 är fyra principer som gemenskapens unika innovationsarbete bygger på: 

1) Radikalt tvärvetenskapligt samarbete.  

Över 400 forsknings- och utvecklingsenheter, affärsverksamhet på toppnivå, ett universitet för formgivning och teknologi samt ett antal ledande företag på ett litet område. 

Staden bildar tillsammans med Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT en kärna som samlar alla aktörer – startupföretag, studerande, toppföretag, forskare och vanliga medborgare – för att innovera för ett bättre liv. 

2) Vi betjänar människor och planeten.  

Hållbar utveckling är en bärande kraft för innovationerna i Esbo. I en undersökning av över 140 europeiska städer var Esbo den hållbaraste. 

3) Kärnan i vårt samarbete är närhet och förtroende.  

I Esbo befinner sig beslutsfattare, tänkare och experter en cykelresa från varandra. 

4) Vi fokuserar på människornas välfärd och delaktighet.  

Esbo har klassificerats som landets lyckligaste stad i ett land som fortsättningsvis hör till världens lyckligaste. Det visar att det innoveras i Esbo sådant som världen just nu behöver: innovationer som gör människorna lyckliga och som bygger upp ett hållbart liv för framtiden. 

”Innovationernas och teknikens betydelse accentueras när vi söker lösningar på globala utmaningar. Det finns lösningar och det ger oss hopp. Dessa utmaningar löser man dock inte ensam var för sig, utan tillsammans i djärvt samarbete mellan olika experter”, säger VTT:s verkställande direktör Antti Vasara

”Det nära samarbetet mellan Aalto-universitetet, Esbo stad, VTT och företagen är unikt, också i globalt perspektiv, och lockar internationella experter och investeringar till regionen”, fortsätter Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä.

”Det är inte staden utan människorna som innoverar. Staden kan dock hjälpa innovationsverksamheten på traven genom att erbjuda stöd för försök och föra aktörerna samman över organisationsgränserna. Tillsammans bygger vi en trygg, hälsosam och hållbar stad där vardagen fungerar”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.   

Esbo har haft framgång i tävlingen också 2019 och 2020, då staden också var bland de sex bästa. De andra semifinalisterna är Aix-Marseille (Frankrike), Basaksehir (Turkiet), Madrid (Spanien), Valencia (Spanien) och Warszawa (Polen).  

Nu kommer semifinalisterna att presentera sig för tävlingsjuryn, som väljer de tre bästa sökandena till finalen. Vinnaren offentliggörs vid Europeiska Innovationsrådets toppmöte i december. 

Mer information  

Esbo stad

Teknologiska forskningscentralen VTT

  • verkställande direktör Antti Vasara, tfn o20 722 4000

Aalto-universitet

Europeiska kommissionens pressmeddelande (på engelska): European Capital of Innovation Awards (iCapital) 2022: Semi-finalists announced(extern länk) 

  • Innovationsarbete