En unik innovationsberättelse gav Esbo en plats i finalen om titeln som europeisk innovationshuvudstad 

28.10.2022 10.28Uppdaterad: 31.10.2022 10.51

Esbo stad är en bland de tre bästa kandidaterna i tävlingen om titeln som europeisk innovationshuvudstad (iCapital Awards). Tävlingens vinnare kungörs på Europeiska innovationsrådets toppmöte i Bryssel den 7 december. 

Den unika innovationsgemenskapen i Esbo producerar så många patentansökningar att den ligger på sjätte plats bland alla europeiska städer. Fortum utnyttjar spillvärme från ett nytt datacenter till miljövänlig fjärrvärme åt invånarna. Under pandemin tog småbarnspedagogikens personal smidigt i bruk digitala distansförbindelser med hemmen. Bland annat dessa exempel visar att hela samhället i Esbo genom sin innovativitet skapar en hållbar stad.  

Centralt för Esbo stads tävlingsansökan är den gemensamma innovationskulturen som uppstått i staden, och dess fyra hörnstenar, på vilken samhällets unika innovationsarbete byggs:  

1) Ett radikalt tvärvetenskapligt och förvaltningsövergripande samarbete.   
2) Gemensamma mål och värden enligt principerna för hållbar utveckling.
3) Närhet och förtroende i kärnan av vårt samarbete.   
4) Vi fokuserar på människornas välfärd och delaktighet.

”Finalplatsen är en bekräftelse på att samarbete är styrka. Vår gemensamma innovationsberättelse kretsar kring Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT, företagen, staden och invånarna. De utmaningar vi möter är gemensamma även på en global nivå, och det innebär att vi behöver samarbeta på bred front för att lösa dem – tillsammans med företag, forskare och invånare”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Esbo har haft framgång i tävlingen också 2019 och 2020, då staden var bland de sex bästa. Nu de andra finalisterna är Aix-Marseille (Frankrike) och Valencia (Spanien).

Mera information:

  • Innovationsarbete