Elcykling gjorde cykling till det primära färdsättet

8.11.2022 7.55
En kvinna på en elcykel.
Maija Pelttari bor i Mattby och uppskattar den senaste tidens förbättringar för cykeltrafiken i sitt närområde.Bild: Maija Pelttari

I artikeln berättar två cyklister från Esbo om sina erfarenheter av elcykling. Efter införskaffande av elassisterad cykel har cykling blivit det primära färdsättet för dessa Esbodamer. Enkelheten och snabbheten samt klimatvänligheten motiverar till att välja cykling som färdsätt.

Cykling är ett hållbart sätt att ta sig fram och för många Esbobor ett trevligt sätt att ta sig från en plats till en annan. Vår artikelserie berättar om cykling i Esbo. Seriens tredje del presenterar elcykling ur perspektivet för två Esbobor. Se även de tidigare artiklarna om cykling: Aktiva cyklister i vardagen och Cykling för hela familjen.

Även längre sträckor utan att svettas och bli andfådd

Elcykling har för Mattbybon Maija Pelttari varit ett naturligt val av färdsätt i redan fyra år. Övergången till elcykling ökade hennes cyklande betydligt. ”Jag cyklar nästan överallt. Jag cyklar min ett par kilometer långa arbetsresa samt sköter arbetsrelaterade ärenden, hobbyer, butiksresor och sociala besök genom att cykla. Man kan cykla nästan överallt”, säger Pelttari.

Hon bestämde sig för att skaffa en elcykel, eftersom hon med hjälp av den snabbt och enkelt kunde skjutsa barnet i cykelvagn.

Elcykling påverkar längden på sträckorna som avverkas med cykel. ”Med elcykel kan man ta sig längre sträckor utan att bli andfådd. Uppförsbackar gör ingenting, för man blir inte svettig. Och det blir även enklare att välja cykeln”, berättar Pelttari om fördelarna som hon har upptäckt med elcykling. Dessutom upplever hon att cyklingen är bra nyttomotion, som har positiva effekter på välbefinnandet.

För Pelttari är även miljöperspektivet i rörligheten viktigt, så hon undviker att köra med bilen och väljer i stället att cykla. ”Jag kommer ofta fortare fram med cykeln än bilen eller kollektivtrafiken”, berättar hon.

Bland eventuella hinder för cyklingen nämner Pelttari lättja och bristen på bra cykelparkeringar. Pelttari arbetar som föreningssamordnare för Tapiolan Voimistelijat och leder mycket gymnastik på skolor och uppskattar cykelställningarna med möjlighet till ramlåsning på skolgårdarna.

Ibland kan väderförhållanden minska lusten att cykla, men Pelttari berättar att hon försöker cykla i alla väder. ”Jag cyklar dagligen även på vintern”, säger hon.

I år motiverar även arbetsgemenskapens deltagande i det lekfulla cykelevenemanget Kilometertävlingen till att trampa ännu mer. Både föreningens ledare och medlemmar medverkade.

Vad gäller cykelvägar i Esbo önskar sig Pelttari i synnerhet tydlighet. Hon upplever att till exempel övergångar över korsningar underlättar resan betydligt. ”Jag är nöjd med cykelvägarna i mitt närområde, de utvecklas hela tiden. I Mattby har vi fått nya cykelfiler, såsom även i Hagalund vid Havsvindsvägen”, berättar hon.

Vännens lovord inspirerade till elcykling

För Helka Otsolampi är cykling det primära färdsättet. Bild: Heikki Otsolampi

Elcykling är det primära färdsättet också för Olarsbon Helka Otsolampi. ”Jag funderar alltid först på om jag kan ta cykeln. Cykeln är det enklaste, och ofta även det snabbaste sättet för mig att röra mig. Jag upplever inte cyklingen som motion, utan som ett sätt att röra mig. Jag cyklar såväl till arbetet som till hobbyer och även på fritiden”, berättar Otsolampi.

Otsolampi bestämde sig för att skaffa en elcykel för fyra år sedan. ”En bekant hade elcykel och pratade sig varm om den, vilket gjorde att jag också blev intresserad av att skaffa en åt mig själv. Jag gick först och provade en elcykel och sedan sparade jag pengar för att kunna köpa en”, säger hon.

”Att ha en elassisterad cykel har varit roligare än vad jag trodde och den har ökat mitt cyklande oerhört. När man cyklar med elcykel känns varken motvind eller uppförsbackar någonstans”, sammanfattar Otsolampi sina erfarenheter.

”Tidigare cyklade jag cirka en gång i veckan till arbetet. I led med elcykeln har cyklandet blivit mer regel än undantag för mig.”

En fördel med elcykling anser Otsolampi vara det att man inte blir svettig när man trampar, eftersom det är enklare än vanlig cykling. Således kan man även cykla till olika möten under arbetsdagen. Förflyttningen på sex kilometer från hemmet till arbetsplatsen vid Knektbron sker således genom cykling för Otsolampi, som arbetar som partnerskapschef.

Det som i synnerhet inspirerar till cyklingen är att det är trevligt och enkelt. ”Jag mår bra av att röra mig i den friska luften. Jag behöver inte övertala mig själv att cykla. Klimatfrågor och att det är ett mer hållbart färdsätt motiverar också”, säger hon om aspekter som uppmuntrar till cykling.

Förbättringar i förhållanden för cykling önskar sig Otsolampi särskilt gällande vinterunderhåll och undantagsförhållanden, såsom arrangemang i byggarbetsplatsförhållanden. Hon önskar även snabbare borttagning av sandningen efter vintern och tydliga förvaringsplatser för cyklar.

Som exempel på en väl genomförd lösning för cykelförvaring nämner hon cykelparkeringen vid köpcentret Ainoa i Hagalund. Otsolampi lovordar cykelparkeringen på det övre däcket i Ainoa både vad gäller den goda placeringen och det stora antalet förvaringsplatser.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
Hela Esbo