Nu kan du boka tid för individuell vägledning i användningen av e-tjänster

25.10.2022 11.12Uppdaterad: 17.11.2022 13.10

Är det svårt att uträtta ärenden på webbplats? Hur fungerar applikationen för kollektivtrafiken, HSL-appen? När man ansöker om en förmån hos Folkpensionsanstalten, hur skickar man bilagor? Vi ger digitalt stöd, det vill säga vi hjälper dig så du på egen hand och informationssäkert kan sköta ärenden på e-tjänster på webben. 

Vi hjälper dig i första hand att klara av de e-tjänster som tillhandahålls av staden och stadens samarbetspartner Helsingforsregionens trafik (HRT) och Folkpensionsanstalten (FPA), men vi hjälper dig så gott vi kan också när det gäller andra e-tjänster. Vi lär oss och funderar tillsammans.

Ansök på webbformuläret om stöd i digitala frågor, så kontaktar vi dig och bokar en tid för vägledning så fort som möjligt. Du kan välja om du vill möta servicerådgivaren på mötesplattformen Teams, per telefon eller på plats i Esbo-info. Beroende på ämnet bokar vi cirka 30–60 minuter för vägledningen. På Esbo-info kan vi använda stadens apparat, men du kan också ta med din egen apparat.

Skicka kontaktbegäran på vårt webbformulär(extern länk)

Du kan också lämna kontaktbegäran per tfn 09 8163 4300.

Läs mer: Digitalt stöd i Esbo

Kamratstöd för seniorer

Enter rf ordnar kamratstöd om att sköta ärenden på webben på Esbovikens Esbo-info onsdagar kl. 12–14. Mer information: Tietotekniikkaopastusta eli digitukea senioreille.

  • Tjänster