Se det goda varje dag! Utbildningar om positiv pedagogik ordnas åt vårdnadshavare med förstaklassister i october och november

22.9.2022 11.12Uppdaterad: 22.11.2022 8.18
I illustrationen ligger Styrkekråkan-karaktären med en telefon i handen på soffan.
Bild: Positive Learning

I höst erbjuder Esbo stad elever som börjar i årskurs ett och deras vårdnadshavare stöd i att identifiera barnens starka sidor. Paketet Hitta glädjen igen baserar sig på serien Se det goda! och har skräddarsytts av företaget Positive Learning för Esboelever och deras familjer.

Applikationen och utbildningarna hjälper hela familjen att se det goda varje dag 

Vårdnadshavarna får också tillgång till appen Se det goda, som kan användas på mobil eller dator. Den digitala tjänsten, som baserar sig på pedagogisk forskning, ger information om karaktärsstyrkor och hur man stöder dem. Karaktärsstyrkor kan vara exempelvis empati, uthållighet och nyfikenhet. Som hjälp ges konkreta verktyg, med vilka vårdnadshavaren kan stöda utvecklingen av barnets starka sidor. Anvisningar för ibruktagandet delas ut på webbinarierna och i Wilma-meddelanden. 

Paketet Hitta glädjen igen innehåller sex webbinarier för vårdnadshavare på finska, svenska och engelska. Webbinarierna förklarar den grundläggande idén med positiv pedagogik: även små framgångar är värda att uppmärksammas och de ökar självförtroendet, vilket ger barnet kraft att nå nya framgångar.  

Lärarna och eleverna i årskurs 1 tilldelas även det tryckta Se det goda! -materialet.

Välkomna att lära er om positiv pedagogik!

Närutbildning på finska ordnas för vårdnadshavarna 25.10.2022 kl. 18–20 i Otasalen i gymnasiet Otaniemen lukio (adress Datavägen 6). Evenemanget streamas.

Utbildningar på webben 

Ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med!

Positiv fostran stöder lärandet och välbefinnandet 

Helheten för förstaklassister är en del av utvecklingsprogrammet Ett välmående Esbos mål att stärka Esbobornas psykiska välbefinnande. 

Ett välmående Esbo är ett av Esbos fyra utvecklingsprogram för denna fullmäktigeperiod. I programmet utvecklas bland annat lösningar för att återhämta sig från coronatiden och för att förebygga mentala problem.

Läs mera i nyheten: Varje framgång är värd att fira – i höst lär Styrkekråkan 4 000 förstaklassister i Esbo att identifiera sina styrkor

  • Grundskola