Hagalunds servicepunkt stänger – ersätts med mobila tjänster

6.9.2022 12.11Uppdaterad: 12.9.2022 5.25

Kassatjänsterna i Hagalunds servicepunkt upphör 16.9.2022. Servicepunktens servicerådgivare ger råd och digitalt stöd fram till 21.9.2022, varefter servicepunkten stängs helt och hållet.

I fortsättningen finns de närmaste servicepunkterna en metroresa bort på servicetorget i Iso Omena och en bussresa bort på Sellobiblioteket. Dessutom inleder den mobila tjänsten Esbo-info sin verksamhet i Hagalund under hösten.

Förändringen ett svar på digitalisering av tjänster

Att Hagalunds servicepunkt stänger och ersätts med det mobila Esbo-info är en del av en reform av Esbo kundtjänst. Tre av Esbo stads sex servicepunkter fortsätter som förr, medan två har ersatts av Esbo-info, och Hagalunds servicepunkt nu ersätts av Esbo-infos mobila tjänst.

Bakom ändringen finns i synnerhet digitaliseringen av tjänster, eftersom många ärenden som tidigare krävde kassatjänster nu kan skötas på webben. På våra nya Esbo-infon lär vi till exempel våra kunder hur de kan betala räkningar från staden, hur de laddar ner HRT:s app och köper biljetter för närtrafiken, hur de kan ladda resekort och hur de kan köpa biljetter till olika evenemang.

En mobil tjänst för Esbo-info ut bland kunderna

Esbo-infos mobila tjänst innebär att vi för ut digitalt stöd och servicerådgivning direkt till de målgrupper som drar nytta av dem, till exempel till servicecentralerna för seniorer.

Esbo-infos verksamhet hittar så småningom sin form via olika försök, tillsammans med våra kunder.

”Vi erbjuder mobil servicerådgivning under namnet Esbo-info i de områden där vi stänger de nuvarande servicepunkterna. I Esboviken började verksamheten redan i mars, i Esbo centrum började vi i augusti och nu utvidgas verksamheten också till Hagalund. Vi kartlägger kontinuerligt ställen dit vår mobila tjänst kunde ge sig ut”, säger chefen för kundtjänster Hanna Kautto.

Vart vill du att Esbo-info kommer på besök? Svara på vår enkät(extern länk).

Metroutfärd till servicetorget i Iso Omena

I oktober ordnar vi en guidad metroutfärd från Hagalund till servicetorget i Iso Omena. Under utfärden presenterar vi servicetorget och vårt digitala stöd för deltagarna. Vi meddelar närmare om tidpunkten under september.

Mer information

  • Tjänster