Servicepunkten i Esbo centrum stänger – nytt Esbo-info öppnar i Entresse

6.6.2022 12.39Uppdaterad: 24.8.2022 7.05
 En teckning där tre personer sitter vid ett bord med en dator och två personer står och tittar på en surfplatta.

Kassatjänsterna på servicepunkten i Esbo centrum upphör 17.6.2022. Servicepunktens servicerådgivare ger råd och digitalt stöd fram till 30.6.2022, varefter servicepunkten stängs helt och hållet.

Den ersätts av Esbo-info, som har något färre tjänster, men där vi fortsättningsvis ger råd och handledning i hur man använder digitala tjänster. Esbo-info öppnar 1.8.2022 i köpcentret Entresses tredje våning, i entréhallen intill stadsarkivet och registraturen.

Esbo-info hjälper när allt flera tjänster flyttar till webben

Esbo kundtjänst förändras och stängningen av servicepunkten i Esbo centrum och öppnandet av ett nytt Esbo-info är en del av förändringen. Tre av Esbo stads sex servicepunkter stänger under år 2022 och ersätts av nya tjänster.

Bakom ändringen finns i synnerhet digitaliseringen av tjänster, eftersom många ärenden som tidigare krävde kassatjänster nu kan skötas på webben. På Esbo-info lär vi dig till exempel hur du kan betala räkningar från staden, hur du laddar ner HRT:s app och köper biljetter för närtrafiken, hur du kan ladda ditt resekort och hur du kan köpa biljetter till olika evenemang.

Esbo-info har alltså inte några kassa- eller försäljningstjänster, utan vi ger i stället stöd och råd om hur du själv sköter ärenden på webben. I fortsättningen får du kassa- och försäljningstjänster på servicepunkterna i Alberga, Kalajärvi och Mattby.

En mobil tjänst för Esbo-info ut bland kunderna

Personalen på Esbo-info kommer också att ge sig ut i staden med en ny mobil tjänst. Det betyder att vi för ut digitalt stöd och servicerådgivning direkt till de målgrupper som drar nytta av dem, till exempel till servicecentralerna för seniorer.

Esbo-infos och den mobila tjänstens verksamhet hittar så småningom sin form via olika försök, tillsammans med våra kunder.

”Vi erbjuder mobil servicerådgivning under namnet Esbo-info i de områden där vi stänger de nuvarande servicepunkterna. I Esboviken började verksamheten redan i mars, i Esbo centrum börjar vi i augusti och senare utvidgas verksamheten också till Hagalund. Vi håller på att kartlägga platserna dit vår mobila tjänst kunde bege sig”, säger kundtjänstdirektör Kirsi Remes.

Vart vill du att Esbo-info kommer på besök? Svara på vår Webropol-enkät(extern länk).

Mer information

  • Tjänster
  • E-förvaltningstjänst