Nya Esbo-info rör på sig

2.6.2022 11.39Uppdaterad: 24.8.2022 7.04
Två personer står och en visar den andra något på surfplattan.
De första kunderna av Esbo-infos mobil tjänst introducerades bland annat till HRT:s mobilapp. Bild: Hanna Kautto

Nya Esbo-infos servicerådgivare har startat en mobil tjänst, dvs. de för ut digitalt stöd och servicerådgivning direkt till de människor som drar nytta av det, till exempel till servicecentralerna för seniorer.

”Vi erbjuder mobil servicerådgivning under namnet Esbo-info i de områden där vi stänger de nuvarande servicepunkterna. Nu i maj startade verksamheten i Esboviken, i augusti börjar vi i Esbo centrum och senare inleds verksamheten också i Hagalund. Vi håller på att kartlägga platser dit vår mobila tjänst kunde ge sig”, säger kundtjänstdirektör Kirsi Remes.

Välkommen att uträtta ärenden i och bekanta dig med tjänsten

Esbo-infos mobila servicerådgivning gav sig ut på sitt första uppdrag till Leva och bo-seniorcentralen i Sökö tisdagen den 24 maj. Det var få kunder på plats, men de fick då desto mer ingående handledning i bland annat hur man laddar ner HRT:s mobilapp och i stadens system för feedback. Dessutom ändrades kontaktuppgifterna, när vi tillsammans funderade på vilka andra ställen Esbo-info borde färdas till.

”Seniorcentralens personal presenterade sin verksamhet för oss och tillsammans utvecklade vi idéer om hur vi skulle kunna stöda välbefinnandet hos åldrande Esbobor. Det är viktigt att vi känner till varandras arbete, för att vi ska kunna hänvisa våra gemensamma kunder: vi på Esbo-info till exempel dels till dagverksamhet och andra fritidssysselsättningar, dels äldretjänsterna till oss, om kunden behöver stöd eller rådgivning i att använda offentliga tjänster,” berättar Hanna Kautto, chef för kundtjänster, som var med på uppdraget.

Esbo-infos verksamhet hittar så småningom sin form via olika försök, tillsammans med kunderna.

I maj–juni testas mobil rådgiving åtminstone på dessa platser:

ti 31.5 kl. 11.30–15 Invånarhuset Kivenkolo
to 9.6 kl. 13.30–15 Senioripaku, Glims gårdsmuseum
ti 14.6 kl. 12–16 Leva och bo-seniorcentralen i Sökö Avbruten på grund av ohälsa
to 16.6 kl. 13–15 Mötesplats Meriemy i Stensvik

Kommande platser uppdateras på sidan mobila Esbo-infos tidtabell(extern länk)

Berätta för oss vart Esbo-info skulle kunna färdas

Esbo-info rör sig inledningsvis i Esbovikens område, men från och med augusti också i Esbo centrum och från och med oktober i Hagalund. Berätta för oss genom att besvara Webropol-enkäten(extern länk) vart Esbo-info skulle kunna färdas. Du kan komma med förslag redan nu för alla områden.

Läs mer om Esbo-info: Frågor och svar om hur Esbo stads kundtjänster ändras 2022–2023(extern länk)

Kundtjänstdirektör Kirsi Remes, tfn 043 824 9071, kirsi.remes@espoo.fi
Chef för kundtjänster Hanna Kautto, tfn 046 877 3908, hanna.kautto@espoo.fi

 

  • Tjänster
  • E-förvaltningstjänst
Esboviken