Koldioxidavtrycket i Esbo undersöktes 18.5. på Sellobiblioteket

Publicerad: 8.6.2022 7.41
Eventets visuella utseende.
Bild: Tereza Dickson

Den första kvällen i evenemangsserien Koldioxidavtryck – mot en mer hållbar livsstil! tillbringades i Sellobiblioteket. Evenemanget livestreamades direkt från scenen till hemmasofforna.

Vid evenemanget behandlades teman för en hållbar livsstil under ledning av experternas tal. Evenemanget livestreamades och inspelningen kan ses till 1.6 på Observera att du hittar inspelningen längst ned på sidan. 

Först upp på scenen med tips på energieffektivt boende med hjälp av konkreta exempel var Marikka Sand och Auli Honkanen, experter vid HRM klimatinformation. HRM klimatinformation(extern länk) erbjuder rikligt med kostnadsfri och opartisk rådgivning och utbildning i energifrågor samt till exempel Koutsi-webbutbildningar. 

Därnäst äntrades scenen av Jari Lyytimäki, ledande forskare vid Finlands miljöcentral. I sitt tal fokuserade han på smärtpunkterna i ett hållbart liv och orsaker till varför vardagen inte redan är hållbar, och uppmuntrade till också små gärningar i vardagen. Jari Lyytimäkis publikation, som publicerats i Finlands miljöcentrals blogg Ratkaisuja (Lösningar), kan du läsa här.(extern länk)

Det sista talet hölls av Ville Taajamaa, projektchef vid Kompetenscentret för hållbar utveckling i Esbo. Han behandlade FN:s principer för hållbar utveckling och programmet Agenda 2030 samt Esbo stads roll i uppnåendet av målen. Mer om arbetet med hållbar utveckling i Esbo kan du läsa på https://www.espoo.fi/sv/kestava-kehitys/globala-malen-hallbar-utveckling(extern länk)

Hybridevenemanget Koldioxidavtryck – mot en mer hållbar livsstil! och dess verkstäder fortsätter till juni  

Under verkstäderna får du höra ett öppningsanförande från stadens energiexpert. Därefter får vi tillsammans fundera över med hurdant informationsmaterial staden bäst kan stödja implementeringen av nya energilösningar samt byggande av laddningspunkter för elbilar i husbolag. Verkstäderna ordnas i Sellobiblioteket 23.5 och Lippulaivabiblioteket 6.6.  

Den 1.6 behandlar vi teman för en hållbar livsstil i Lippulaivabiblioteket. Vi får höra fler intressanta och inspirerande tal och vi behandlar frågor som tynger invånarna. Hurdan kunde en hållbar vardag vara för en stadsbo? Hur kan ett köpcenter vara hållbart? Hur kan vi inspireras av Aktivistimummos exempel? 

På evenemangsseriens sista träff, onsdag 15.6, sätter vi oss en sista gång in i Esbobornas hållbara vardag. Vad kan vara mer hållbara val i vardagen? Kunde du bli en energiinvånare som strävar efter att vara självförsörjande? Vilka teman inom cirkulär ekonomi görs redan av Esbo stad och hur underlättar de invånarnas vardag? Evenemanget öppnas av stadsdirektör Jukka Mäkelä. 

Du är varmt välkommen att delta också i dessa evenemang på plats i biblioteket eller via webben från hemmasoffan.
Mer information och anvisningar om anmälan hittar du via den här länken.(extern länk)

 

  • Hållbar utveckling