Globala målen – För hållbar utveckling

Esbo har åtagit sig att som föregångare uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) före år 2025. Målet är ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart Esbo.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling