Esbo generalplan 2060 siktar på hållbar tillväxt

2.6.2022 15.02Uppdaterad: 2.6.2022 17.34
Flygfoto Ringväg tre i Esbo
Generalplanen påverkar inte stadens byggande direkt, utan styr den mer detaljerade planläggningen, såsom detaljplaneringen.   

Esbo växer kraftigt. För att tillväxten för staden som helhet ska kunna styras smidigt, behöver staden en generalplan. Stadsstyrelsen behandlar starten av generalplanen vid sitt sammanträde 6.6.2022.

Generalplanen styr stadens utveckling fram till 2060 

Befolkningen i huvudstadsregionen ökar. Esbo generalplan 2060 är en generell plan som omfattar hela staden med hjälp av vilken man fattar beslut om riktningen för tillväxten och de viktigaste frågorna gällande markanvändning.  

Med generalplanen styrs till exempel placeringen av boende, tjänster, arbetsplatser och rekreationsområden samt trafiken och rörligheten. ”Med hjälp av planen kan man se till att stadens olika områden utvecklas balanserat samtidigt som staden är en fungerande helhet”, säger sektorchef Olli Isotalo.  

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att styra markanvändningen och hålla generalplanen uppdaterad. För närvarande har Esbo flera olika generalplaner, som bildar en oenhetlig helhet. En stor del av Esbos yta täcks av färska delgeneralplaner, såsom delgeneralplanerna för metrogången och den ännu anhängiggjorda generalplanen för Esbos norra och mellersta delar.  

Delgeneralplanerna sammanställs nu till en enhetlig, uppdaterad övergripande generalplan. Generalplanen påverkar inte stadens byggande direkt, utan styr den mer detaljerade planläggningen, såsom detaljplaneringen.   

Generalplanen utarbetas i ett omfattande samarbete  

Beredningen av generalplanen för Esbo startar när planen kungörs som anhängiggjord 15.6.2022. Beredningsprocessen varar uppskattningsvis till 2027. Stadsstyrelsen ställer upp mål för generalplanen i årsskiftet 2022-2023. Stadsplaneringscentralen ansvarar för beredningen. 

I generalplanearbetet krävs sektorsövergripande kunskap och synsätt. Generalplanens planerare inhämtar information från sakkunniga inom olika sektorer, invånarna och andra intressenter. Planerarna sammanfogar olika synsätt så bra som möjligt och bereder ett förslag till beslutsfattarna.  

Medborgardiskussion om Esbos framtid  

I Invånarna, medborgarorganisationer, företag och andra aktörer i Esbo har möjlighet att delta i beredningen av planen. Våren 2022 diskuterades stadens framtid vid Vårt Esbo 20X0(extern länk)-evenemangen, som ordnades på olika håll i staden. Diskussionerna dokumenterades och planerarna använder dem som bakgrundsinformation i beredningen av målen i planen till beslutsfattarna. Under hösten 2022, före beslutsfattandet, diskuteras målen även offentligt. 

Om stadsstyrelsen beslutar att dra igång generalplanen på måndag, anhängiggörs Esbos generalplan 15.6.2022. 

Mer information: 

 

  • Planläggning