Espoon yleiskaava 2060 tähtää kestävään kasvuun

2.6.2022 15.00Päivitetty: 5.10.2022 12.20
Ilmakuva Kehä kolmosesta Espoossa
Yleiskaava ei vaikuta suoraan kaupungin rakentamiseen, vaan ohjaa tarkempaa suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.  

Espoo kasvaa voimakkaasti. Jotta kaupungin kasvua voidaan ohjata kokonaisuutena kestävästi, kaupunki tarvitsee yleiskaavan. Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaavan käynnistämistä kokouksessaan 6.6.2022.

Yleiskaava ohjaa kaupungin kehitystä vuoteen 2060 

Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa. Espoon yleiskaava 2060 on koko kaupungin kattava yleispiirteinen suunnitelma, jonka avulla sovitaan kasvun suunnasta ja maankäytön tärkeimmistä kysymyksistä.  

Yleiskaavalla ohjataan esimerkiksi asumisen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä liikennettä ja liikkumista. ”Kaavan avulla voidaan huolehtia siitä, että kaupungin eri alueet kehittyvät tasapainoisesti samalla, kun kaupunki kokonaisuutena on toimiva”, sanoo toimialajohtaja Olli Isotalo.  

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus ohjata maankäyttöä ja pitää yleiskaavoitus ajan tasalla. Tällä hetkellä Espoolla on useita yleiskaavoja, jotka muodostavat epäyhtenäisen kokonaisuuden. Suuren osan Espoon pinta-alasta kattavat tuoreet osayleiskaavat, kuten metrokäytävän osayleiskaavat ja vielä vireillä oleva Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava.  

Osayleiskaavat kootaan nyt yhtenäiseksi, päivitetyksi kokonaisyleiskaavaksi. Yleiskaava ei vaikuta suoraan kaupungin rakentamiseen, vaan ohjaa tarkempaa suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.   

Yleiskaavaa tehdään laajassa yhteistyössä  

Espoon yleiskaavan valmistelu käynnistyy, kun kaava kuulutetaan vireille 15.6.2022. Valmisteluprosessi kestää arviolta vuoteen 2027. Kaupunginhallitus asettaa yleiskaavalle tavoitteet vuoden vaihteessa 2023. Valmistelusta vastaa kaupunkisuunnittelukeskus. 

Yleiskaavatyössä tarvitaan monialaista tietoa ja näkemyksiä. Yleiskaavan suunnittelijat hankkivat tietoa eri alojen asiantuntijoilta, asukkailta ja muilta sidosryhmiltä. Suunnittelijat sovittavat erilaiset näkökulmat mahdollisimman hyvin yhteen ja valmistelevat ehdotuksen päättäjille.  

Kansalaiskeskustelua Espoon tulevaisuudesta  

Asukkailla, kansalaisjärjestöillä, yrityksillä ja muilla espoolaisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun. Keväällä 2022 kaupungin tulevaisuudesta keskusteltiin Meidän Espoo 20X0 -tapahtumissa, joita järjestettiin eri puolilla kaupunkia. Keskustelut dokumentoitiin ja kaavan suunnittelijat käyttävät niitä taustatietona valmistellessaan kaavan tavoitteita päätöksentekijöille. Syksyn 2022 aikana ennen päätöksentekoa tavoitteista keskustellaan myös julkisesti. 

Jos kaupunginhallitus päättää yleiskaavoituksen käynnistämisestä maanantaina, Espoon yleiskaava tulee vireille 15.6.2022.  

Lue lisää:

  • Kaavoitus
  • Yleiskaava 2060