Vårt Esbo 20X0 – Diskussion om framtidens stad

Hur kommer förändringarna i världen att påverka Esbo? För vem, hur och med vilka villkor ska vi bygga Esbo? Esbos finskskspråkiga arbetarinstitut – Espoon työväenopisto och Esbo stad erbjuder en helhet av verkstad, temakvällar och lokala medborgardiskussioner. Framtidens stad skapas genom diskussion – kom med! Det utlovas 14 evenemang som ordnas i januari–may 2022. Tillställningarna är huvudsakligen finskspråkiga.

Esbo fyller 50 år

Esbo stads 50-årsjubileum firas med evenemang "Vårt Esbo 20X0". Välkommen med att delta i den gemensamma festen som pågår hela året!

I evenemangen Vårt Esbo 20X0 möts invånare, sakkunniga och förtroendepersoner – enligt invånarnas önskemål. Framtidstemana inleds av personer på toppnivå inom sin bransch. Vid diskussionskvällarna och verkstaden diskuterar vi tillsammans om framtidens Esbo.

Tillställningarna är gratis och öppna för alla Esbobor. Serien förverkligas av stadsplaneringscentralen och kompetenscentret för hållbar utveckling i Esbo samt Esbos finskskspråkiga arbetarinstitut.

Resultaten av tillställningarna utnyttjas senare i Esbos planläggning och för att förbättra invånarnas möjligheter att delta samt i arbetarinstitutets utbildningsutbud.

MER INFORMATION AV ESBO STAD: Heli-Maija Nevala, 040 504 8418, heli-maija.nevala@espoo.fi

MER INFORMATION AV ESPOON TYÖVÄENOPISTO: Tuula Alanko, 050 309 5702, tuula.alanko@omnia.fi