Vårt Esbo 20X0 – Diskussion om framtidens stad

Hur gör förändringar världen över strandhugg i Esbo? För vem, hur och på vilka villkor byggs Esbo? Esbo finska arbetarinstitut och Esbo stad arrangerade en räcka temakvällar, regionala diskussioner och en workshop. Detta omfattade 14 evenemang under perioden januari till mars 2022. Framtidens stad byggs genom diskussioner! Bekanta dig med resultaten som utnyttjas bl.a. i beredningen av den nya generalplanen för Esbo.

Rapporten om Vårt Esbo 20X0 har publicerats

Resultatet av våra Esbo 20X0-evenemang har nu analyserats. Chattdiskussionerna på temakvällarna och visionerna i verkstäderna togs tillvara och skrivarna gjorde noggranna promemorior under diskussionskvällarna. Läs i rapporten vad Esboborna tänker om sin hemstad, sin närmiljö och deras framtid. Informationen används till exempel i beredningen av Esbo generalplan 2060.

Under evenemangen Vårt Esbo 20X0 kunde invånare, experter och förtroendepersoner träffa varandra – på önskan av invånarna. Framtidsteman öppnades av topparna i respektive bransch. Alla kunde göra sig lika hörda under diskussionskvällarna och i workshoppen.

Tillfällena var gratis och öppna för alla Esbobor. Serien genomfördes av Esbo stadsplaneringscentral och Esbo kompetenscenter för hållbar utveckling samt Esbo finska arbetarinstitut.

Utfallet av tillfällena utnyttjas vid planering av Esbo och för att förbättra invånarnas möjlighet till deltagande samt i finska arbetarinstitutets utbud på utbildningar.

MER INFORMATION AV ESBO STAD: Heli-Maija Nevala, 040 504 8418, heli-maija.nevala@espoo.fi

MER INFORMATION AV ESPOON TYÖVÄENOPISTO: Tuula Alanko, 050 309 5702, tuula.alanko@omnia.fi