Vårt Esbo 20X0 – Diskussion om framtidens stad

Hur gör förändringar världen över strandhugg i Esbo? För vem, hur och på vilka villkor byggs Esbo? Esbo finska arbetarinstitut och Esbo stad arrangerade en räcka temakvällar, regionala diskussioner och en workshop. Detta omfattade 14 evenemang under perioden januari till mars 2022. Framtidens stad byggs genom diskussioner – Läs nu om resultaten!

Esbo fyller 50 år

Evenemangen Vårt Esbo 20X0 gjorde Esbos 50-årsfärd som stad festligare. Välkommen till det gemensamma jubileet som pågår hela året!

Under evenemangen Vårt Esbo 20X0 kunde invånare, experter och förtroendepersoner träffa varandra – på önskan av invånarna. Framtidsteman öppnades av topparna i respektive bransch. Alla kunde göra sig lika hörda under diskussionskvällarna och i workshoppen.

Tillfällena var gratis och öppna för alla Esbobor. Serien genomfördes av Esbo stadsplaneringscentral och Esbo kompetenscenter för hållbar utveckling samt Esbo finska arbetarinstitut.

Utfallet av tillfällena utnyttjas vid planering av Esbo och för att förbättra invånarnas möjlighet till deltagande samt i finska arbetarinstitutets utbud på utbildningar.

MER INFORMATION AV ESBO STAD: Heli-Maija Nevala, 040 504 8418, heli-maija.nevala@espoo.fi

MER INFORMATION AV ESPOON TYÖVÄENOPISTO: Tuula Alanko, 050 309 5702, tuula.alanko@omnia.fi